Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren på Djuris

Skapad 2021-03-08 09:22 i Storgårdens förskola Ale
Förskola
Hur vi blir en bra kompis men även en bra vän med sig själv. Våga säga stop och nej när något är fel.

Innehåll

 

Nuläge

Vi kommer att jobba med ” Djuren på Djuris ” ett värdegrunds material. Materialet innehåller olika filmavsnitt som behandlar olika dilemman som barn kan komma i kontakt med och hur man kan lösa dom. På så sätt har vi pedagoger och barn en gemensam grund att stå på, som vi kan återkoppla till när situationer uppkommer.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att

hjälpa andra,

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livs­ frågor i vardagen,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

Syfte

Syftet med att arbeta med värdegrunden är att vi vill att varje barn ska få förutsättningar till att starta sin resa mot att utvecklas till en självtänkande individ som tar ansvar för sig själv och sin omgivning. 

Genomförande

* Vi använder oss av filmmaterialet i UR ” Djuren på Djuris ”

* Enkla rollspel som vi sedan samtalar och reflekterar över.

* Närvarande pedagoger som stöttar barnen i sin vardag.

* Böcker

* Olika samarbetsövningar.

* Alla barn på Villa är med.

* Utvärderar fortlöpande 

Dokumentation under lärprocessen

* Alla pedagoger dokumenterar, observerar.

* Dokumentationen sker på våra planeringar

* Observationerna sker hela tiden.

* Vi dokumenterar i unikum.

Ansvar

Alla pedagoger som arbetar på Villa

Uppföljning

* Vi gör en slutanalys i slutet på vårterminen 2021

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: