Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden, vecka 15-

Skapad 2021-03-08 09:30 i Kämpetorpsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering för arbetsområdet Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Det finns en period i vår historia vi kallar stormaktstiden. Av namnet förstår du att Sverige blev ett stort och mäktigt rike under den tiden. Sveriges territorium var då större än någonsin. Stormaktstiden varade mellan åren 1611 och 1718. I över hundra år hade Sverige en framträdande roll i norra Europa. Hur gick detta till? Och hur slutade det?

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Efter avslutat arbetsområde kommer du att:

Ha kunskaper om anledningarna till Sveriges uppgång och fall som stormakt.
I stora drag kunna beskriva olika förändringar som skedde under denna tid och några förändringar som finns kvar ännu idag.
Kunna beskriva historiska händelser som varit betydelsefulla.
Kunna förklara och använda historiska ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.

 

Hur ska vi arbeta?

Lärarledda genomgångar och gemensam läsning

Diskussioner i klassrummet

Se filmer som gestaltar det vi gått igenom.

Arbeta med olika texter för att kunna svara på frågor.

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Under lektionstid: Genom att aktivt delta på lektionerna i diskussioner och det enskilda arbetet.

Skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: