Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fabler årskurs 4 20/21

Skapad 2021-03-08 09:36 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Eleverna ska arbeta med fabler där målet är att kunna skriva en kortare berättelse som förmedlar en lärdom (sensmoral). Vi kommer att arbeta med olika övningar såsom ordspråk, dramatisering m.m.

Innehåll

Syfte

 • Känna till grundaren- Aisopos.
 • Känna till några av hans fabler- klassiska fabler.
 • Veta vad ett ordspråk är och nämna några samt kunna tolka dem. 
 • Att hålla sig till ämnet, dvs. skriva en fabel som innehåller en lärdom (sensmoral).

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalande och sådant som står mellan raderna.
 • Olika sätt bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons texter.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och förståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel tv-program. Texters innehåll, uppbyggnad och typiska språklig drag.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Läsa och jämföra olika fabler.
 • Arbeta med ordspråk och sensmoral. 
 • Kolla på film kopplat till området samt arbetsuppgifter. 
 • Kamratrespons.

Bedömning Kunskapskrav

 • Diskussioner i helklass. 
 • Pararbeten.
 • Dramatisering- en teater med djur som karaktärer. 
 • Skriva en egen fabel. 

Matriser

Sv
Fabler årskurs 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad är en fabel? Att ha kunskaper om genren.
Du har viss kännedom om vad som utmärker en fabel och kan förmedla en lärdom.
Du har god kännedom om vad som utmärker en fabel och kan förmedla en lärdom samt förklara olika ordspråk.
Du har mycket god kännedom om vad som utmärker en fabel och kan koppla fler lärdomar samt förklara olika ordspråk och ge exempel på detta.
Skriva Ett fungerande innehåll och en fungerande struktur
Du har skrivit en fabel med inledning, en handling, en konflikt och lösning på konflikten.
Du har skrivit en fabel med inledning, handlingar, konflikter och olika lösningar på konflikterna.
Du har skrivit en fabel med inledning, handlingar, konflikter och olika lösningar på konflikterna samt att läsaren tydligt begriper lärdomen.
Stavning Att använda de svenska stavningsreglerna
Du visar viss säkerhet när det gäller stavning.
Du visar god säkerhet när det gäller stavning.
Du visar mycket god säkerhet när det gäller stavning.
Skrivregler Att använda de svenska skrivreglerna
Du visar viss säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Du visar god säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Du visar mycket god säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Kommunikation och samtal
Du bidrar med relevanta åsikter vid enstaka tillfällen under helklass diskussioner. Tillsammans med din grupp framför ni en pjäs där olika djur finns med.
Du bidrar ibland med relevanta åsikter under helklass diskussioner. Tillsammans med din grupp framför ni en pjäs där djurens olika mänskliga egenskaper synliggörs.
Du bidrar ofta med relevanta åsikter under helklass diskussioner och har goda idéer till pjäsen. Tillsammans med din grupp framför ni en pjäs där djurens olika mänskliga egenskaper synliggörs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: