Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2021-03-08 09:55 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Under fyra veckor arbetar vi med begreppet demokrati, vad det betyder och innebär för vårt samhälle. Vi förklarar begrepp som att rösta, regering, parti och riksdag.
Grundsärskola 4 – 6 Vardagsaktiviteter
Vi arbetar på ett grundläggande och elevnära sätt med begreppet demokrati och hur Sverige styrs. Demokratiska beslut och processer, samt vilka rättigheter vi har.

Innehåll

SYFTE:

Se koppling läroplan

MÅL:

Att du kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter. 

Att du deltar i något gemensamt beslut i skolan.

Att du deltar i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

INNEHÅLL:

Demokrati, hur styrs Sverige och våra grundlagar. Samhällsinformation och nyheter.

 • Samtala och praktisera begreppet demokrati genom att öva på att uttrycka åsikter, vara med och bestämma och rösta kring ämnen som är betydelsefulla för eleven.
 • Se filmer med koppling till hur Sverige styrs och demokratibegreppet t.ex. serien "Vad är demokrati" på studi.se och"Vem bestämmer" på urskola.se. Vi har efterföljande samtal och reflektion kring det vi sett.
 • Se en keynote som på ett enkelt sätt bl a förklarar begreppen rösträtt, demokrati, majoritet, partier, regering och riksdag.
 • Olika klassregler och aktiviteter för att därigenom förklara att vi alla är med och bestämmer hur vi vill ha det i klassen. 
 • Leda och medverka i demokratiskt klassråd.
 • Söka information både digitalt, samt med hjälp av andra medier.
 • Olika samhällsfunktioner och samhällsservice.
 • Jobba med några av våra lagar.

BEDÖMNING:

Visa intresse

Delta

Medverka/bidra

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  4-6
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
  VAA  4-6
 • Information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  VAA  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, samt alla barns rättigheter, till exempel barnkonventionen.
  VAA  4-6
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9

Matriser

VAA
Kunskapskrav vardagsaktiviteter åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Vardagsmiljö
Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Redskap & livsmedel
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
Olyckor
Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Orientera sig
Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven kan orientera sig i närmiljön.
Platser & miljöer
Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Världsreligionerna
Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.
Livsfrågor
Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Demokrati & mänskliga rättigheter
Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.
Beslut
Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
Hämta information
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
Samhällsfrågor
Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: