👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering Tussilagon

Skapad 2021-03-08 10:09 i 066111 Förskolan Hagelstavägen 24 Stockholm Bromma
Förskola
Här kan ni läsa om hur grovplaneringen för Tussilagons verksamhet ser ut.

Innehåll

Samlingen

Varje dag samlas alla barn på Tussilagon för att ha en pedagogisk samling tillsammans med oss pedagoger. Varje barn har sin bestämda plats med sin bild på golvet. Det skapar trygghet för barnen. Samlingen startar med en namnsång eller att vi visar bilder på varje barn. På så sätt går vi igenom vilka barn som är här eller inte här, vi pratar även om vilken dag det är. Vi använder oss av olika samlingsmaterial som t.ex. samlingskorg, sångkort, rim och ramsor, flanosagor eller andra utmaningar. Under veckan har varje samling fokus på något speciellt.

Måndagar är det barnen som väljer vad de vill sjunga. T.ex. Några barn berättar själv vilken sång de vill sjunga andra väljer ur samlingskorgen som är full med olika saker som symboliserar olika sånger.

Tisdagar och onsdagar ligger fokus på matematik, speciellt färg och form. Då räknar vi mycket tillsammans, hur många ben har spindeln och hur många ben har du? Vem har flest? Vi utforskar olika former, vi nämner färger som finns runt omkring oss. Ibland kommer färgmonstret på besök färgmonstret är alltid hungrig och ger instruktioner till barnen vad den vill äta t.ex. en triangel eller något som är rött.

 

På torsdagarna ligger fokus på kroppen. Vi sjunger sånger om kroppen, pratar om de olika kroppsdelarna och dess funktioner.

  

På fredagarna tar vi fram fiskespöet och fiskar upp våra sångfiskar eller lyssnar på favoritsånger från olika länder.

         

Aktiviteter

Under veckan har vi planerade aktiviteter där barnen får prova på och utveckla sitt lärande i olika uttrycksformer. 

Måndag: gemensamma rörelselekar ute på gården ofta till musik.

Tisdag, onsdag, torsdag: Materialkännedom, barnen delas upp i mindre grupper och får prova på olika material och tekniker inom skapandet. 

Fredag; Gemensam sångsamling tillsammans med Blåsippan.

Varje dag en stund innan mellanmålet har vi någon slags rörelseaktivitet ofta till musik.

Syfte och mål;

- En gemensam stund då alla barn är samlade tillsammans

- Lära sig varandras namn

- Att varje barn blir sett och att barnen ser varandra i gruppen

- Gruppstärkande aktivitet för att öka sammanhållningen och skapa en "vi-känsla"

- Att kunna lyssna och ta en instruktion

- Träna på turtagning och att visa hänsyn

- Att få inflytande och känna delaktighet över sin dag på förskolan

Samlingen är återkommande; samma tid, varje dag, för att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och trygghet. Alla barn på avdelningen är delaktiga och alla pedagoger. Det är vår gemensamma stund då vi alla är samlade.