Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2021-03-08 11:56 i Ringstorpsskolan Helsingborg
NO-experiment och dokumentation
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med experiment.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • att öva på att genomföra och visa enkla experiment samt ha provat på arbetsgången vid experiment (ställa en hypotes, genomföra, förklara och dokumentera experiment).
 • Att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik genom att ge dem möjligheter att utforska med hjälp av experiment.
 • Att ta reda på vad teknik egentligen är och var den finns.
 • Kemiska blandningar
 • Olika experiment med vatten tex ytspänning - hur håller en vattendroppe ihop sig?
 • Olika experiment med ljud och luft

Hur kommer vi göra detta:

 • genomföra experiment i halvklass och i mindre grupper.

 • jobba med arbetsgången vid experiment (ställa en hypotes, genomföra, förklara och dokumentera experiment).

 • experimentera med saker som finns i vardagen, till exempel vatten, pet flaskor, vindsnurror mm. 

 • Utforska olika tekniska lösningar och vilken vardagsteknik som finns runt oss

Hur vet vi att eleverna tagit del av och lärt sig detta:

Utvärdering och redovisning av sina resultat

Samtal 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: