Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräpplockar vecka

Skapad 2021-03-08 13:38 i Västanbyns fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi?

Dags för årets skräpplockardagar. Vi ser ett intresse hos barnen att hålla rent på gården och i närområdet.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska bli medvetna om vår miljö och vara rädd om den. 

 

Hur gör vi?

I vår dagliga verksamhet arbetar vi löpande med sopsortering och hållbar utveckling. Vi sorterar det vi hittar ute och det avfall som blir i inne verksamheten tillsammans med barnen. En vecka varje vår anordnar vi "Skräpplockarvecka" på förskolan i "Håll Sverige rent"s regi och i Grön Flagg anda. Då får vi material från Håll Sverige Rent såsom sopsäckar, spel och vi delar ut diplom till barnen. På tisdagen under skräpplockarveckan äter vi lunch ute tillsammans, köket grillar hamburgare. Grill, grillkol och tändvätska finns i uteförrådet. Diplom att dela ut till barnen finns i personalrummet. Varje avdelning tar så många diplom de behöver och ansvarar för att skriva namn och lägga i en plastficka. Hallon plockar skräp i skogen med omnejd, Blåbär plockar på vår gård och Smultron/ Jordgubben plockar i "varggropen". För sortering ställer Hallon ut kärl märkta med "sopmonster" ute på gården så får alla hjälpas åt att sortera skräpet vi hittar och tömma Hallons lådor. Handskar och soppåsar finns i personalrummet. 

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

  • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

  • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: