Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 1; Genetik

Skapad 2021-03-08 13:36 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Biologi
Genetik handlar om hur egenskaper ärvs från en generation till nästa. Det är både på molekylnivå hur DNA är uppbyggt och fungerar, men också hur genetiken påverkar hela populationer och även oss som individer och i samhället. Genetiken är ett område inom biologin där man idag gör fler och nya upptäckter och kunskapsutvecklingen är mycket snabb. Vilket även medför etiska frågor om hur kunskaperna i genetik och genteknik kan användas.

Innehåll

Mål:

* kunna redogöra för sambandet mellan gener och cellers proteinsyntes

* känna till vad som menas med replikation, transkription och translation

*kunna redogöra för vanlig celldelning (mitos)

*kunna ge exempel på konsekvenser av gen- och kromsommutationer

*kunna redogöra för nedärvning av dominanta och recessiva anlag samt känna till begrepp som genotyp och fenotyp

*kunna utgå från exempel och redogöra för könsberoende arv hos människan tex färgblindhet

*känna till begrepp och tillämpningar inom gentekniken (tex hybrid-DNA, genmodifierad organism och kloning samt kunna diskutera etiska frågor angående dessa

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
  Bio  -
 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
  Bio  -
 • Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.
  Bio  -
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
  Bio  -
 • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Bio  -
 • Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning. Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval. Hur man identifierar organismer. Mikroskopering vid till exempel studier av celler eller celldelning.
  Bio  -
 • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.
  Bio  -
 • Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.
  Bio  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: