👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Rymden

Skapad 2021-03-08 14:00 i 223221 Förskolan Gröndalsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ett projekt om rymden!

Innehåll

 

Rymden.

 

Syfte

Vi har sett ett stort intresse hos barnen för rymden och vill ta vara på detta. Genom att arbeta med rymden vill vi ge förutsättningar för barnen att öka förståelsen för den och vår plats i den.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill att barnen ska få mer kunskaper om rymden och om planeten vi lever på. Vi kommer likt tidigare projekt lägga stort fokus på samarbete i våra olika aktiviteter. Vi ser också det här projektet som en bra grund för att arbeta kring hållbar utveckling med barngruppen.

 

Hur såg vi intresset hos barnen?

Vi såg att barnen ofta diskuterade kring planeterna som sitter uppe i ett av våra rum på avdelningen. Vi såg också att barnen gärna valde litteratur som handlade om rymden och frågade mycket om rymden.

 

Hur främjar vi barnens språkutveckling?

Genom att vara medvetna om hur vi pedagoger använder språket, variationen i ordval, introducera nya begrepp, att ge barnen talutrymme. 

 

 När i veckan erbjuder vi detta projekt? 

Genomgående under veckan i våra olika aktiviteter.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas? 

I vår pedagogiska miljö finns redan inslag av rymden, bland annat har vi planeterna i vårt solsystem uppsatta i ett rum. Annat material som kan behövas inför en aktivitet kommer att förberedas vid tillfälle. Det kommer också att skapas tillsammans med barnen i aktiviteter och det kommer sedan att finnas kvar på förskolan. På så sätt kommer amiljön att förändras allt eftersom projektet fortskrider. 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Gemensamma reflektioner i mindre och större grupper. Begrepp vi vill arbeta med är Rymdvarelse, Planet, Solsystem, Rymdfarkost, Miljö, Hållbar utveckling.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn och pedagoger i olika konstellationer.

Hur ska projektet dokumenteras?
Med anteckningar, bilder och inspelningar från  aktiviteterna. Dessa ligger sedan till grund för våra gemensamma reflektioner. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

På reflektionen, via skolplattformen och på avdelningens dokumentationsvägg.

Barnkonventionen.

"Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter."

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Vi vill fokusera på vikten av tolerans och respekt för andra människor men också djur och natur. Genom vårt arbete med hållbar utveckling, miljö och sambandet mellan hur vi människor påverkar liven i haven, kan vi ge barnen en inblick i hur man kan värna om miljön. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18