Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Livsstil och Hälsa

Skapad 2021-03-08 14:07 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Vi vill inspirera och utmana barnen i hur dem kan bidra till en hållbar utveckling, en hälsosam livsstil och sitt välbefinnande. Vi vill väcka en nyfikenhet för att utforska vår närmiljö, naturen och samhället.

Innehåll

Syfte: Vi vill inspirera och utmana barnen i hur dem kan bidra till en hållbar utveckling, en hälsosam livsstil och sitt välbefinnande. Vi vill väcka en nyfikenhet för att utforska vår närmiljö, naturen och samhället.

Måluppfyllelse: Ge barnen en förståelse för hur "skräp" påverkar vår miljö och vår hälsa. Både det vi slänger och genom det vi stoppar i oss. Ge barnen en förståelse för hur viktigt det är med fysisk aktivitet.

Metod/hur ska vi göra:

Vi arbetar med Ur´s material om Barr och Pinne. Diskussioner tillsammans med barnen om det vi sett.

Vi arbetar med återvinning på avdelningen (papper, plast, förpackningar, metall).

Vi samtalar om kosten, vad vi mår bra av att äta. Vid varje bord har vi en matcirkel för att utforska tillsammans med barnen hur många tårtbitar vi äter ifrån idag.

Hinderbanor både inne och ute.

Utflykt varje vecka till vår närmiljö.

Utevistelse minst en gång varje dag.

Skräpplockarvecka en gång/år.

Reflektioner: Vi analyserar och reflekterar i unikum för att synliggöra vårt arbete och hur vi ska gå vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: