Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och tidig modern tid vt 2021

Skapad 2021-03-08 14:13 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Historia
Vecka 12- 16 2021

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Visa kunskaper om historiska förhållanden och skeenden
 • Söka, välja ut och sammanställa information
 • Använda historiska begrepp
 • Se samband mellan då och nu

 

ARBETSSÄTT

Vi startar med att läsa en text om medeltiden för att få en uppfattning om epoken. Därefter ska du arbeta med en fördjupning som lottas ut (se nedan). Du söker information och sammanställer informationen, t ex på en tankekarta. Din fördjupning lämnas in skriftligt i form av ett paper, där det även ska finnas en källförteckning - se mallen. 

 1. Ståndssamhället
 2. Den vanliga människan 1300-1750
 3. Renässansen och naturvetenskapen
 4. Enväldiga kungar och starka stater
 5. De stora upptäckarna
 6. Världshandel

Du lämnar in ditt paper måndag vecka 16.

I svenska ska du genomföra en muntlig presentation kring din fördjupning. Denna presentation sker i tvärgrupper med 6 personer i varje grupp. Efter redovisningen (som sker på lektion i svenska) ska du lämna in en reflektion kring vilka samband du kan se från då till idag (reflektion skrivs på svensklektion). Välj en av följande:

 • könsroller - då jämfört med nu, vilka likheter och skillnader ser du?
 • vetenskap - vilka upptäckter/uppfinningar tycker du är viktiga för oss idag och varför?
 • världshandel - då jämfört med nu, vilka likheter och skillnader ser du?

Du genomför din reflektionsuppgift på svensklektion efter din muntliga presentation vecka 16-17.

 

BEDÖMNING

I ditt paper visar du din kunskap att:

 • Beskriva historiska förhållanden och skeenden
 • Använda begrepp

I din reflektion visar du din kunskap att:

 • Beskriva samband mellan olika tidsperioder

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.

 

C

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.

 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.

 

Uppgifter

 • Medeltiden och tidig modern tid

 • Medeltiden och tidig modern tid II

Matriser

Hi
Medeltiden och tidig modern tid vt 2021

Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Kunskaper
I din beskrivning saknas relevant fakta och detaljer med betydelse.
I din beskrivning finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
I din beskrivning finns relevanta detaljer med betydelse för ämnet, vilket visar på en god förståelse.
I din beskrivning finns relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen.
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen saknar betydelse eller inte är relevanta.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har betydelse och är relevanta, vilket visar på god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har stor betydelse och är relevanta samt ger träffande exempel, vilket visar på en mycket god förståelse.
Se samband
Du reflekterar och motiverar med enkla men inte underbyggda argument, d v s du uttrycker dig utan att samband framgår och ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du reflekterar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du uttrycker ett enkelt samband och ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du reflekterar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du uttrycker dig utförligt där samband framgår tydligt.
Du reflekterar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du uttrycker dig utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: