Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi årskurs 4 vt 2021 Frö till frö

Skapad 2021-03-08 14:20 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under några veckor ska vi arbeta med växter. Allt börjar med att vi planterar ett frö och därefter följer vi med i växtens livscykel.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Fröet och växtens delar 
 • Vad växter behöver för att kunna leva
 • Fotosyntesen
 • Hur plantor och växter anpassar sig till sin omgivning
 • Pollinering och befruktning
 • Växtens livscykel
 • Samspel mellan växter och andra organismer
 • Vilken nytta växter har för oss människor
 • Dokumentera din växt och ditt arbete

För att lära dig kommer du att:

 • Arbeta i grupp med olika NTA-uppdrag
 • Studera och dokumentera växtens liv
 • Läsa texter
 • Se på filmer
 • Skriva texter
 • Rita modeller
 • Diskutera tillsammans

Du visar vad du kan när: 

 • Du dokumenterar dina uppdrag
 • Du deltar i muntliga diskussioner
 • När du redovisar dina svar på olika avstämningar och delprov 
 • När du resonerar kring skillnader/likheter mellan olika resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi årskurs 4 vt 2021 Från frö till frö

Använda biologins begrepp för att förklara följande:

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Fröets delar
Du ska kunna namnge fröets delar samt dess funktion.
Du vet inte vilka fröets delar är eller vilken uppgift delarna har.
Du kan namnge fröets tre delar samt beskriva någon funktion hos dessa.
Du kan namnge fröets tre delar samt beskriva deras respektive funktion.
Fröet gror
Du ska kunna berätta dels om vad som krävs för att ett frö ska gro och dels om vad som krävs för att växten ska kunna leva.
Du kan inte berätta om detta på ett tydligt sätt.
Du berättar om några faktorer som behövs och kan till viss del också berätta enkelt om varför de är nödvändiga.
Du berättar utförligt om de faktorer som behövs och varför de är nödvändiga.
Konkurrens
Du ska kunna förklara vad växter konkurrerar om.
Du ger otydliga exempel och förslag.
Du ger några exempel på vad växter kan konkurrera om och har några enkla förslag på hur man kan ge en växt bra förutsättningar för att klara sig.
Du kan ge flera tydliga exempel på vad växter konkurrerar om och har flera förslag på hur man kan ge en växt så bra förutsättningar som möjligt.
Växtens delar
Du ska kunna namnge växtens delar samt dess funktion.
Du ger få eller otydliga exempel på växtens delar.
Du kan namnge växtens delar samt enkelt beskriva deras funktion.
Du kan namnge växtens delar samt beskriva deras funktion på ett utvecklat sätt och med användning av en del begrepp.
Fotosyntesen
Du ska kunna förklara vad som menas med fotosyntesen .
Du kan inte förklara vad fotosyntesen är för något.
Du kan enkelt förklara fotosyntesen.
Du kan förklara fotosyntesen på ett utvecklat sätt och använder relevanta begrepp.
Samspel i naturen
Du ska kunna berätta om hur växter samspelar med andra organismer vid exempelvis pollinering och fröspridning.
Du kan inte berätta om något samspel mellan växter och t ex djur.
Du berättar på ett enkelt sätt om några viktiga samspel mellan växter och andra organismer.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om flera viktiga samspel mellan växter och andra organismer.
Växtens liv
Du ska kunna beskriva en växts livscykel (frö - grodd - blomma - pollinering - befruktning - fröbildning).
Du beskriver på ett otydligt sätt och vissa viktiga delar saknas.
Du beskriver växtens livscykel i stora drag. Det viktigaste finns med och du utvecklar en del.
Du beskriver växtens livscykel på ett utvecklat sätt med detaljer och exempel. Samtliga delar i livscykeln finns med.
Ekosystemtjänster
Du ska kunna berätta om vilken nytta växter har för oss människor. Exempel: mat, bränsle, medicin, mindre koldioxid, friluftsliv & hälsa, fotosyntesen (skapa syre) m m).
Du kan inte ge tillräckliga exempel på detta.
Du kan ge några exempel, och enkelt berätta om hur växter är till nytta för oss människor.
Du kan ge många exempel och på ett utvecklat sätt berätta om hur växter är till nytta för oss människor genom att hämta exempel från flera olika områden.
Resonemang
Du ska kunna jämföra dina och andras resultat och resonera om vad skillnader i resultaten kan bero på.
Du kan inte ge tillräcklig information.
Du kan ge någon förklaring till vad skillnader i resultaten kan bero på.
Du kan ge flera och utvecklade förklaringar till vad skillnader i resultaten kan bero på.
Dokumentation
Du ska kunna dokumentera ditt arbete i skrift och bild.
Din dokumentation saknar vissa delar och går inte att följa.
Din dokumentation är enkel att följa och du kan dra någon slutsats utifrån resultatet.
Din dokumentation är tydlig och du kan dra utvecklade slutsatser.
Historiska upptäckter
Du ska kunna berätta om Carl von Linné och om hans arbete med att identifiera och sortera växter.
Du kan inte berätta något om Linnés arbete.
Du kan enkelt berätta något om Linnés systematiska arbete.
Du kan berätta om Linnés systematiska arbete och hur detta lade grunden för den moderna forskningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: