Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2021-03-08 17:00 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Det är omöjligt med ett liv utan vatten. Syftet med vårt arbete med vatten är att hjälpa barnen att förstå hur viktigt vatten är för vår överlevnad och hur vi bättre kan hushålla, ta hand om vattnet som resurs.

Innehåll

Vi börjar arbetet med vattnets kretslopp där barnen ska lära sig om vattnet i dess tre olika former, flyttandet, fast och gas. Syftet är också att barnen ska lära sig vilken roll temperaturen spelar  in  i omväxlingen av vattnets olika former.
Barnen ska lära sig hur vi människors beteende och förhållningssätt kan påverka kvaliteten på vatten och därmed lära sig hur vi bättre kan ta hand om vatten för att det ska räcka och kunna bli användbart för alla människor, djur och naturen. Framförallt ska de lära sej under arbetets gång att vi använder samma vatten som har funnits när jorden skapades, att ingenting försvinner utan saker bara omvandlas från en form till en annan.

Uppgifter

 • Vattnets kretslopp och hur vi tar hand om det.

 • Experiment

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18

Matriser

Vattenets kretslopp

Rubrik 1

Vattnets kretslopp.
Nivå 1
Vart kommer vatten ifrån.
Nivå 2
Vad använder vi vatten till.
Nivå 3
Hur hushållerska vi med vårt vatten.
Aspekt 1
I vilka olika former har vatten under olika årstiderna i Sverige.
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Här går vi genom temperaturens påverkan på årstiderna och i hushållen.
Barnen ska kunna vattnet tre olika former: flytande, fast och gas. Samt kunna förklara hur vi kan bättre ta hand om vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: