Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg- Stad och samhälle 2021

Skapad 2021-03-08 19:56 i Förskolan Blå Musslan Medborgarskolan Region Väst
Grön flagg - stad och samhälle
Förskola
Vi är en Grön Flagg certifierad förskola och arbetar varje år kring ett gemensamt tema inom miljöområdet. Planeringen beskriver Förskolan Blå Musslans gemensamma tema STAD OCH SAMHÄLLE inom Grön flagg. Målen som vi har gäller för hela förskolan och barnen i alla åldrar. Vi utgår från tre utvecklingsområden: 1. Från Jord till Bord 2. Nedskräpning och avfall 3. Trafik och fordon

Innehåll

 

 

FRÅN JORD TILL BORD

Tema: Stad & Samhälle 

Vad

Vi odlar egna grönsaker och bär ute på vår förskolegård i pallkragar och trädgård ex potatis, morötter, rädisor. Vi
har också ett jordgubbsland, amerikanska blåbär, smultron och vinbärsbuskar. Vi har också ett stort äppleträd, där vi tar vara på frukten. Vi sår även blomfrön som vi kan njuta av under vår och sommar, för att miljön runt omkring oss ska inte bara vara praktisk utan även vacker.

Varför

Barnen ska få kunskap och sammanhang om hur mat odlas och hur växter sköts för att de ska må bra.

Hur

Vi sår fröer i våra pallkragar på vår förskolegård och vi får alla tillsammans vara med och rensa och sköta om landen. Alla barn ska få med sig en egen planta hem att sköta om tillsammans med sin familj. Vi dokumenterar processen i vårt digitala verktyg Unikum, så barn, pedagoger och vårdnadshavare kan vara delaktiga.

Delaktighet och inflytande

Barnen är med i hela processen från början till slut och får tillfälle att komma med tankar, idéer och frågor på reflektionssamling.

Hållbar utveckling

Det bidrar till ett hållbart samhälle genom att barnen blir medvetna om hur maten påverkar oss och vår hälsa och mående och är bra ur miljösynpunkt eftersom den är väldigt närodlad och är dessutom billigt ur ekonomisk aspekt.

 

NEDSKRÄPNING OCH AVFALL

Tema: Stad & Samhälle 

Vad

Vi ska lära om skräp i naturen och varför det är viktigt att inte slänga skräp på fel plats. Vi kommer också att återvinna skräp på återvinningsstationen och återbruka skräp som går att använda till ex skapande.

Varför

För att vi alla ska bli medvetna om att ta hand om vår miljö genom att återanvända saker som inte behöver slängas. Vi ska lära oss vidare att sortera på återvinningsstationen för att inte slösa på jordens resurser. Vi vill också hålla vår natur och närmiljön ren från skräp.

Hur

Vi gör miljömedvetna val i vardagen och plockar upp skräp när vi är på utflykt i naturen. Vi deltar också skräpplockardagen.
Vi går kontinuerligt till återvinningsstationen och återvinner våra förpackningar och sorterar allt i rätt container.
Vi arbetar också med återbruk och skapar i vår atelje med gamla saker som kan bli något nytt med hjälp av fantasi och kreativitet.

Delaktighet och inflytande

Vi lyssnar in vad barnen säger och vidareutvecklar arbetet genom deras tankar och ideer. Vi arbetar i både små och stora grupper för att alla barn ska komma till tals och inspirera och inspireras av sina kamrater.

Hållbar utveckling

Ur ekonomisk synpunkt är det mycket fördelaktigt att inte behöva köpa så mycket till skapande verksamhet. Det spara mycket.
Genom att lära vad och hur vi tar hand om naturen och ta tillvara på jordens resurser kan vi förstå sambandet mellan oss själva och miljön, vilket leder till att vi blir bättre på att värna om naturen och vår miljö.

 

TRAFIK OCH FORDON

Tema: Stad & Samhälle 

Vad

Vi ska få upp ögonen för hur vi transporterar oss till olika platser. Kan man åka på ett annat sätt för att värna om miljön? Kan man ta cykeln istället för bilen tex?

Varför

Minska på transporter i samhället i framtiden för att minska miljöutsläpp.

Hur

Vi låter barnen vara delaktiga genom samtal om hur de transporterar sig till olika aktiviteter, arbete, förskola mm och resonerar om det finns något annat sätt att färdas på ur miljösynpunkt.

Delaktighet och inflytande

Genom samtal och reflektioner kan barnen dela med sig av sina tankar, åsikter och erfarenheter som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Hållbar utveckling

Det är fördelaktigt på flera sätt att att använda cykel eller att gå i stället för att ta bilen om det är inom rimligt avstånd. Både ur miljösynpunkt och ekonomiskt hållbart.

 

 

Vår syfte med undervisningen är att väcka ett intresse för djur, natur och vår jord genom att vistas i vår natur och att arbeta med naturens och samhällets välmående. Vår utgångspunkt är att barn som tillbringar tid i naturen och får positiva naturupplevelser som liten, blir mer måna om att ta hand om den, även som stor... Därför vill vi ge barnen möjlighet att få upptäcka vad som finns i naturen, i vårt närområde i vårt samhälle och upptäcka glädjen i det. Vi vill öppna en dörr som kan ge möjlighet till ett intresse för djur, natur och människor, som i sin tur skulle kunna bli grunden till en vilja att ta hand om vår miljö och vårt samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: