Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metallslöjd, skål i aluminium v. 11-23

Skapad 2021-03-08 21:25 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
En pedagogisk planering i ämnet slöjd. Eleverna skall arbeta i metallplåt, då de skall framställa en skål och ett smycke. Vi arbetar med metallen aluminium.
Grundskola 4 Slöjd
Eleverna tillverkar en skål i tekniken drivning. Vi arbetar med metallen aluminium för att den är mjuk och lätt att forma.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för metallslöjd under vårterminen 2021, åk 4 och veckoplanering

 

 

 

Innehållet i undervisningen:

 

 • Du kommer att lära dig om egenskaperna hos metallen  och hur man kan tillverka en skål.
 • Du kommer att lära dig om verktyg och redskap som behövs för att tillverka skålen
 • Du kommer att lära dig att göra en skiss och hur den kan följas för att färdigställa din idé.
 • Du kommer genom utvärdering att lära dig hur alla moment bidrar till resultatet av ditt arbete.

 

Syfte:

 

 •         Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 •         Träna dig i att utveckla idéer, överväga olika lösningar och att framställa slöjdföremål.
 •         Utveckla dina kunskaper inom färg, form, funktion och konstruktion.
 •       Analysera och värdera din arbetsprocess.

 

 

Målet för det här momentet är att du ska lära dig (centralt innehåll):

 

 •         Du ska lära dig mer om materialens egenskaper och deras användningsområde.
 •         Planera, designa och utvärdera ditt arbete.
 •         Hur verktygen används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 •          Lära dig tekniken drivning.

 

 

Bedömning - vad och hur

 Vad som bedöms är din förmåga att:

 • komma med egna idéer
 • hantera verktyg och maskiner
 •  ta egna initiativ och driva arbetet framåt.
 •  testa olika sätt om du inte är nöjd eller tycker något blev fel.
 •  arbeta efter skriftliga/ muntliga instruktioner och/ eller instruktionsfilmen.
 • att dokumentera och värdera arbetet.

 

Hur det ska bedömas:

Jag kommer bedöma dig genom observationer under arbetets gång i klassrummet.

 

 

Arbetssätt:

 

 •        Vi kommer att titta på inspirationsmaterial och en film om de olika momenten för att tillverka skålen.
 •         Planering, skissarbete
 •         Genomgångar, skriftliga och muntliga instruktioner.
 •         Utvärdering

 

 

 

Förändringar i den pedagogiska planeringen kan ske under terminens gång, eventuella uppdateringar finns på unikum.

 

Veckoplanering

Vecka

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

11

Genomgång av uppgiften, smide historiskt och säkerhet under metallslöjdsarbete.

 

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid (centralt innehåll).

12

Genomgång av verktyg och hur de används. Skissa och rita upp omkretsen av skålen. Klippa ut plåt.

Använda verktyg och redskap på ett säkert och fungerande sätt (kunskapskrav).

13

Fila och slipa plåten ni har klippt ut. Genomgång av tekniken invändig drivning.

 

 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val (kunskapskrav).

14

Utifrån skissen och den tänkta formen på skålen ska nu fundera ut hur ni kan gå tillväga med drivningen. Testa eventuellt på en provbit.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial (Kunskapskrav).

15

PÅSKLOV

PÅSKLOV

16

Nu ska ni påbörja arbetet med att forma skålen. Detta kallas för drivning.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt (kunskapskrav).

17

Drivning

Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner (kunskapskrav)

18

Drivning

19

Drivning

20

Filning/putsning

21–23

Utvärderingar/redovisningar

Eleven kan ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då resonemang om symboler, färg, form och material (kunskapskrav).

SOMMARLOV

SOMMARLOV

SOMMARLOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjdmatris åk 4 Konradsbergsskolan 2021

Slöjdmatris åk 6

F
E
C
A
Design och tillverkning
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker och säkerhet
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Hur och varför
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Utvärdera
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: