Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten, mark, syror och baser

Skapad 2021-03-09 09:02 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Kemi
Luften, marken och jorden utgör den fysiska verklighet vi lever i. Vi måste ta hand om dessa.

Innehåll

Luft, vatten, mark, syror och baser.

 

Vad?  

- Du kommer att lära dig om luften och vad den består av, vattnets egenskaper, markens kretslopp, bergarter, mineral och malm och om syror, baser och försurning.

 

Hur?

Ni kommer att lyssna på genomgångar, se på filmer, läsa i boken och svara på frågor. Under lektionerna kommer vi också kunna ha diskussioner utifrån frågor som dyker upp. Vi kommer att göra ett par laborationer och skriva labbrapporter.

Varför?

 

Vi läser detta avsnitt för att få en ni ska kunna granska

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning

- Du kommer att bedöms under lektionerna, ett förhör på begreppen och ett avslutande prov där du får visa vilka kunskaper du fått under momentet. Du bestämmer själv om du vill visa din kunskap muntligt eller skriftligt.

 

 

Detta ska du kunna efter momentet 

 • redogöra för vilka gaser som finns i luft
 • beskriva några egenskaper hos kvävgas, syrgas och koldioxid
 • beskriva vad som sker vid förbränning
 • förklara vad som menas med växthuseffekten
 • vilka grundämnen som bildar en vattenmolekyl
 • förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser
 • redogöra för vattnets speciella egenskaper
 • redogöra för vattnets betydelse som lösningsmedel
 • beskriva vattnets kretslopp
 • redogöra för vad en bergart, ett mineral och malm är
 • beskriva jordens kretslopp
 • ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper
 • redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning
 • redogöra för syrors och basers egenskaper
 • redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till
 • redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador.

 

 

 

 

 

Material

Begreppen och PP som kommer användas under genomgångarna finns som uppgifter. Du behöver inte lämna in något på dessa uppgifter.

 

Detta är en planering som vi kommer att ha som grund. Om det blir fjärr/distansundervisning eller om du blir sjuk/hemma så ska du jobba efter denna planering.

 

 

 

1

Lyssna på/gå igenom  PP viktiga begrepp

 

2

Se film sli.se Luft(Vi lär oss om)

 

3

Läs boken s. 46-52

Svara på frågorna på s 52 och dela med Andreas

 

4

Se film Luft-Vad är luftföroreningar

 

5

Skriva hypoteser in för "Laboration vatten"

Gemensamt genomföra "Laboration vatten"

Skriva en enskild labrapport "Laboration vatten"

 

6

Se film Kemi nästa-Vatten

 

7

Läs boken s 53-59

Svar på frågorna s 59 och dela med Andreas

 

8

Rita upp vattnets kretslopp

 

9

se film Vatten och avlopp

 

10

Se film markens ekosytem

 

11

 

Läs s 60-63

Svara på frågorna s 63 och dela med Andreas

 

12

Se film Biogeokemi-Jordens ständiga kretslopp

 

13

läs s 64-70

Svara på frågorna s 70 och dela med Andreas

 

14

Se film NO-land: Syror och baser del 1 och del 2

 

15

Ni kommer också att lyssna på genomgångar och vi kommer att diskutera utifrån frågor som kommer upp under lektionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Begrepp

Matriser

Ke
Luft, vatten, mark, syror och baser

F
E
C
A
Granska,kommunicera och ta ställning
 • Ke
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör luft, vatten och jord och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör luft, vatten och jord och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör luft, vatten och jord och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Begrepp
 • Ke
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
 • Ke
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: