👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Fritidsråd

Skapad 2021-03-09 10:00 i Hammars skola Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 6
Genom Fritidsråden röstas en gemensam aktivitet fram som alla fritidsavdelningarna på Hammars skola är med och deltar i. Detta görs varje höst och vår.

Innehåll

 

 

 

Förmåga

Skriv den eller de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området

- Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

 

 

Centralt innehåll

som eleverna kommer att få möta utifrån styrdokumenten

- Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden...

- Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna samt hur gemensamma beslut kan fattas...

 

 

Lärandemål

Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Konkretisering av elevernas mål:
- Lära mig hur demokratiska beslut fungerar.

- Våga prata om hur jag tycker och tänker.

 

 

 

Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.

Hur kan du se att eleverna har lärt sig?

Att de accepterar majoritetsbeslutet och att de vågar prata om vad de tycker och tänker.

 

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig?

Komma med förslag, rösta och acceptera beslutet.Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Tidsramar, ansvarsområden och elevernas inflytande.

Lilla fritidsrådet - förslag, röstning, acceptera den gemensamma beslutet.

Stora fritidsrådet - berätta sina avdelningars förslag, ansvar att ta tillbaka de förslag som kommit fram, berätta om förslagen för sin avdelning igen. Till slut komma fram till ett gemensamt förslag.

 

 

 

Resultat och analys av utvärdering

Hur väl nåddes målen. Vad fungerade bra, mindre bra. Synpunkter från elever och lärdomar inför kommande undervisning. Har arbetsområdet bidragit till nya utvecklingsområden. (Kan du koppla analysen till aktuell forskning)

 

 

Områden att beakta

Utifrån resultat och analys, vilken del av målområdet finns behov av att utveckla

Åtgärder i punktform