👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruksmaterial

Skapad 2021-03-09 09:55 i Testförskola Pusslet Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Vad kan man använda återbruksmaterial till på förskolan?

Innehåll

Syfte:          

 • att väcka barnens tankar kring miljö, återvinning och hållbar utveckling genom att lära barnen att ta tillvara på material och återanvända det istället för att slänga det
 • att få barnen medvetna om att man kan skapa med återbruksmaterial istället för med färdigt material och därigenom inte slänga så mycket material utan istället använda det flera gånger

Mål:

 • att barnen själva ska förstå värdet av att inte kasta material som det går att återanvända
 • att barnen aktivt ska välja att skapa med återbruksmaterial
 • att barnen själva ska veta vilket material som kan återanvändas istället för att slängas

Planering:

 • introducera ord och begrepp som t.ex. hållbar utveckling, sopsortering, återbruksmaterial
 • prata om vad de kan ta med till förskolan 
 • se olika filmer på UR-play
 • involvera föräldrarna genom att be dem skicka med barnen mycket material som de annars skulle ha kastat
 • låta barnen komma med idéer om vad man kan göra med material som annars skulle ha kastats
 • googla och diskutera tillsammans med barnen om vad man kan göra
 • mycket skapande
 • odla i återbruksmaterial
 • avsluta med att bygga en stor robot

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18