👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - årskurs 7 VT 2021

Skapad 2021-03-09 09:57 i Vallonskolan Östhammar
Bråk och procent åk7
Grundskola 7 Matematik
I det här kapitlet kommer du som elev att lära dig att tolka, teckna, förenkla och beräkna värdet av uttryck. Vi kommer även att arbeta med ekvationer, hur du löser dem samt hur man använder dem för att lösa olika problem.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Varje lektion kommer att starta med någon form av repetition från olika delar av matematiken. Detta gör vi för att hela tiden repetera det vi lärt oss tidigare. Efter repetitionen så arbetar vi med innehållet i läroboken på olika sätt, ungefär ett delkapitel per vecka. Vi kommer då ha genomgångar, diskussioner, paruppgifter, enskilt arbete mm.

Vi kommer även att ha läxor för att repetera och befästa tidigare kunskaper. Läxorna redovisas inför klassen, på fredagar. 
Vi kommer att ha 1 - 2 oförberedda exit ticket på kapitlet algebra.
Kapitlet avslutas med en bedömningsuppgift som utförs i grupp.
 

Begrepp

 • numeriska uttryck
 • prioriteringsreglerna
 • algebraiska uttryck
 • variabel
 • förenkla uttryck
 • likhet
 • ekvation
 • obekant

Det här ska du som elev kunna efter avslutat kapitel

 • tolka, teckna och beräkna numeriska uttryck
 • tolka, teckna, förenkla och beräkna värdet av algebraiska uttryck
 • ställa upp och lösa ekvationer
 • kunna använda ekvationer i problemlösning

Planering

Vecka 12: Avsnitt 5.1 - Numeriska uttryck

Vecka 14: Avsnitt 5.2 - Algebraiska uttryck, läxa 1

Vecka 15: Avsnitt 5.3 - Ekvationer, läxa 2

Vecka 16: Avsnitt 5.4 - Problemlösning med ekvationer, läxa 3

Vecka 17: Repetition och fokus på förmågorna, läxa 4 (torsdag)

Vecka 18: Repetition och bedömningsuppgift i grupp 

Uppgifter

 • Läxa 1

 • Läxa 2

 • Läxa 3

 • Läxa 4

 • Bedömningsuppgift i grupp - algebra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra - årskurs 7

Nivå 1
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
du har inte nått kunskapskravet
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
du har inte nått kunskapskravet
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet .
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Algebraiska uttryck
du har inte nått kunskapskravet
till viss del teckna, förenkla och beräkna värdet av olika algebraiska uttryck
teckna, förenkla och beräkna värdet av olika algebraiska uttryck
och med säkerhet teckna, förenkla och beräkna värdet av olika algebraiska uttryck
Metoder
Numeriska uttryck Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
du har inte nått kunskapskravet
till viss del skriva, tolka och beräkna olika numeriska uttryck med hjälp av prioriteringsreglerna
skriva, tolka och beräkna olika numeriska uttryck med hjälp av prioriteringsreglerna
och med säkerhet skriva, tolka och beräkna olika numeriska uttryck med hjälp av prioriteringsreglerna använda olika metoder för att lösa problem i flera steg. Du motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. använda kunskaper och metoder från andra delar av matematiken ex. geometri, bråk och procent vid lösning av olika typer av uppgifter.
Ekvationer
du har inte nått kunskapskravet
teckna och lösa olika ekvationer genom att använda en fungerande metod
teckna och lösa olika ekvationer genom att använda någon metod
och med säkerhet teckna och lösa olika ekvationer genom att använda en lämplig metod
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
du har inte nått kunskapskravet
förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
du har inte nått kunskapskravet
redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.