Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan

Skapad 2021-03-09 14:40 i Blästadsskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i geografi. Du kommer att lära dig namn och placering på världsdelar och världshav, samt mer om kartor och väderstreck.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att:

 • använda en karta och / eller en jordglob för att göra enkla undersökningar av omvärlden.
 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.

 • namnge världsdelarna och världshaven.

 • dra slutsatser om hur naturen ser ut på olika ställen utifrån kartans färger.

 

Undervisningen

Du kommer att:

 • få lära dig nya begrepp och dess betydelse.
 • få arbeta med kartor.
 • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • få lära dig vilka världsdelar och världshav som finns och även var de ligger.
 • titta på filmer, på bilder i böcker samt läsa faktatexter.
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner.
 • välja ett eget land i världen och skriva en kort faktatext om det.

Material

Google earth, jordglob och kartor.

Film "kartornas historia" på studi.se 

Kartövningar från skolplus.se

 

Begrepp

väderstreck, världsdel, kontinent, världshav

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • namnge de olika väderstrecken samt peka ut dem på en karta.
 • namnge världsdelarna och världshaven samt peka ut dem på en karta.
 • namnge våra grannländer, känna igen deras flaggor samt peka ut länderna på en karta.
 • skriva en kort faktatext om ett land.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: