Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delfinens Arbetsplan och projektfördjupning 2021

Skapad 2021-03-09 15:02 i 213021 Förskolan Sylvester Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation. Hur färdas vi och bor nu och i framtiden? Interkulturalitet/Rörelse/Teknik. Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen såsom språk, matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras. Musik och rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material.

Innehåll

Arbetsplan/ Enhetsmål  2021

Syfte  Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, genom dialoger och många olika uttryckssätt. 

Arbetssätt: 

Arbeta i smågrupper.

Använda oss av många olika uttrycksformer.

Ta vara på barnens ideer och tankar och hypoteser.

Utmana barnen med olika material.

Använda oss av fakta och fantasi genom drama och böcker och digitala medier.
Ta tillvara barnens erfarenhetsvärld, genom samtal utifrån bilder.
Läsa böcker, se filmer m.m.

Ta tillvara barnens modersmål för att göra projektet interkulturellt genom att visa intresse för dess språk. Say hi (översättningsapp)och polly glutt är viktiga hjälpmedel.

I lärmiljöerna speglas projektet, barnens intressen och behov.

Vi fortsätter även denna termin att arbeta med kartor och ritningar. Utgångspunkten är barnens erfarenhetsvärld. Vi ser att detta lockar barn till engagemang och berättande.
Förskolan, hemmet och närområdet är fokus just nu. Vi använder oss av googlemaps och tittar vart vi befinner oss och var vi varit på utflykt i närområdet. 

Skapande och berättande och återberättande av barnens rum utifrån bild på rummet som Vh skickat. 

Vår kompis ankan kommer på besök på samlingarna och har träffat kapten gråskägg och sommarskuggan och de har uppgifter och uppdrag till barnen.

Göra saga och film i greenscreen med barnens skapande och de själva i filmen.

Utflykter i närområdet till fotbollsplanen, återvinningen, klämman, fem fålars park mfl och därefter titta på kartan och Google Earth.. 

Vi ser att barnen har ett intresse för rymden och det har vi fångat upp och tittat på ur filmer och läst böcker om rymden. vi har dock inte gått in djupare på det än.

 

 

 

Frågeställning
Hur bor vi och färdas nu och i framtiden?

 

Normer och värden/barns inflytande 

Mål : Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

Förväntat resultat 

 • Barn samarbetar och förhandlar med varandra.
 • Barn visar omsorg och empati för varandra. Tröstar och hjälper varandra.

Språkmål i form av begrepp: gemenskap, lyssna, fråga, samarbeta, känslor, komma överens, säga/göra förlåt, hjälpa till.

 

Högläsning: 

Arbetssätt: Polyglutt läsning på storbild så många ser bilderna med medvetna målstyrda val av böcker

Bokläsing i små grupper med boksamtal 

Individanpassad undervisning utifrån barnens förutsättningar. Lyfter fram barnens styrkor samt intressen och arbetar vidare med dem.

 

Utveckling och lärande 

Mål : Varje barn i Solberga- Sjöängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/ struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner. Mål  i WKI : 3,6

 

Förväntat resultat /Språk 

 • Barn utvecklar förmåga att uttrycka åsikter, beskriva, instruera, jämföra, resonera, reflektera, ifrågasätta ,förklara, benämna berätta/återberätta och argumentera 

Språkmål i form av begrepp: berätta och återberätta,  lyssna på varandra, förklara, visa

 

Arbetssätt: Närvarande pedagoger som stöttar vid behov.

Fånga upp barnens intressen och utveckla det i berättandet och ge barnen tillgång till olika sätt att berätta tex bilder sagomaterial mm

 

Förväntat resultat /Matematik 

 • Barn testar olika sätt att lösa problem, sorterar, klassificerar 

Språkmål i form av begrepp: stor, liten, färger, sortera, geometri, symmetri, siffror, 

 

Arbetssätt: Ge barnen uppdrag i tex skogen byggrummet. Analog och digital programmering

 

 

 

Förväntat resultat /Naturvetenskap

 • Barn fortsätter sitt utforskande av olika fenomen i olika sammanhang och kan sätta ord på det
 • Barnen värnar om miljön.

 

Språkmål i form av begrepp: återvinning, naturen, miljö, djur och natur

 

Arbetssätt: besöka, återvinningen, skogsutflykter, flanosagor,ur play program om ämnet.

 

 

Förväntat resultat /Digitalisering 

 • Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i  sitt lärandet

Språkmål i form av begrepp: greenscreen programmering arbeta koder

 

Arbetssätt: göra film med stop motion och greenscreen film projicering, programmering med bebot

 

 

Förväntat resultat /Kultur

 • Barnen tar del av och möter olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Av barn, med barn och för barn.

Språkmål i form av begrepp: bibliotek, teater, sång musik.

 

Arbetssätt: gå till biblioteket i liten grupp

 

Förväntat resultat /Rörelse

 • Öka graden av fysisk aktivitet och rörelse

Språkmål i form av begrepp: springa hoppa balansera snabb långsam vila avslappning

 

Arbetssätt: fredags dansen, motorikövningar på samling spontana rörelsestunder vid behov ute och inne just dance, 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: