Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandala - Åk7 - Vårbyskolan 2021

Skapad 2021-03-09 17:15 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 Bild
Vi arbetar med installationer i form av mandalas.

Innehåll

Syfte

 • Att få kunskap om mandalas ursprung, historia, funktion och uppbyggnad.
 • Att själv kunna skapa en installation i form av en mandala med hjälp av saker som finns runtomkring.

 

Mål

 • Du ska skapa installation i form av en mandala med hjälp av saker som du hittar runtomkring dig.
 • Du fotograferar din mandala och lämnar in bilden.

 

Arbetsformer

 • Läraren går igenom vad en mandala är, dess ursprung och historia, och hur en mandala är uppbyggd.
 • Läraren visar exempel på hur man kan göra uppgiften och vad du ska tänka på.
 • Du ska sedan skapa din egen mandala med hjälp av saker som du har runtomkring dig.
 • Din mandala fotograferar du och lämna in.

 

Bedömning

 • Du bedöms efter hur väl genomarbetad din mandala är.
 • Du bedöms utifrån hur väl det du har skapat liknar en mandala och hur väl du har kombinerat ihop de olika delarna i din mandala.
 • Du bedöms efter din idé till mandalan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Mandala - Åk7 - Vårbyskolan

F
E
C
A
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Din mandala är delvis genomarbetad så att budskapet framgår.
Din mandala är relativt väl genomarbetad så att budskapet framgår.
Din mandala är väl genomarbetad så att budskapet framgår.
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du skapar en i huvudsak fungerande installation i form av en mandala med hjälp av olika material.
Du skapar en relativt väl fungerande och varierad installation i form av en mandala med hjälp av olika material.
Du skapar en väl fungerande, varierad och idérik installation i form av en mandala med hjälp av olika material.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du kombinerar ihop en huvudsak fungerande mandala vad gäller färg och form.
Du kombinerar ihop en relativt väl fungerande mandala vad gäller färg och form.
Du kombinerar ihop en väl fungerande mandala vad gäller färg och form.
Idébearbetning
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du bidrar till att utveckla idéer till din mandala utifrån genomgången och inspirationsbilder.
Du utvecklar delvis egna idéer till din mandala utifrån genomgången och inspirationsbilder.
Du utvecklar egna idéer till din mandala utifrån genomgången och inspirationsbilder.

Kommentarer

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: