👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

didaktisk planering för matsituationer

Skapad 2021-03-10 07:55 i Lustigkullens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Alla barn ska få erfara, uppleva och utforska att lyckas, samspel, hänsyn, matematik, språk, teknik, hållbarutveckling och motorik i matsituationer.

Innehåll

Syfte: för att alla barn ska få:

* verktygen till att lyckas

* tilltro till sin egen förmåga

* uppleva hänsyn och hjälpsamhet

* ett så rikt språk som möjligt

* en förförståelse för vad vardags teknik är

* en förförståelse för matematik

* en förförståelse till hur hållbarutveckling och människors agerande hänger ihop

 

Varje barn ska få:

* lyckas

* självförtroende

* utveckla hjälpsamhet och hänsyn

* ett utökat ordförråd och språkutveckling

* förförståelse till vardags teknik

* utveckla sin motorik

* en förförståelse för matematik

* en förförståelse till hållbarutveckling och sambandet mellan människa och naturen

 

Hur:

Varje barn ska:

* uppmuntras till att hjälpa varandra och att ta emot hjälp

*uppmuntras att prova själva att tex hälla, skära, bre smörgåsen

* erbjudas ett rikt språk utan tomma ord och där barn och pedagoger samtalar under måltiden

* få erfara att maten skrapas i komposten och samtalar om varför vi gör detta

* erfara vardagsteknik genom att skära, hälla mm, uppleva vardags teknik och att barnen får ord och uppleva vad det är

* erfara matematik genom att räkna tex köttbullar, samtala om färgerna på tex grönsakerna, mängder

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18