Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2021-03-10 08:25 i Fridebo förskola Eslöv
Förskola
Använda oss av högläsning för att öka barnens språkupplevelser och språkutveckling och intresse för böcker.

Innehåll

Samplanering:

Mål:


Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla sin fantasiförmåga och kunna uttrycka sina tankar

 

”Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla intresse för böcker och läsning samt samtal kring böcker.
”Vi vill öka barnens kunskap kring ord samt utbreda deras ordförråd

 

 

Delmål:

 

Bakgrund och Syfte:

 

Vi vet att genom högläsning och diskussioner av böcker ökar barnens språk,läs och skrivutveckling. Vi vill få dem nyfikna på böcker och öka deras berättande och deras förmåga på att uttrycka sina tankar på olika sätt.

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 

Vad ska vi göra?
Vi ska både ha planerade och spontana tillfällen med högläsning.

 

Hur ska vi göra?
pedagogerna kommer att välja böcker utifrån vårt projekt som handlar om känslor. Det kan vara böcker som handlar om känslor , eller att vi diskuterar hur det kändes när man läste boken. Använda os av bildprogram, polyglutt, olika språk.

Använda oss av olika former så som böcker, dramatisering, göra och berätta egna sagor.

 

När, var, vem, varför

i smågrupper med 4-5 barn med en pedagog 2-3 ggr i veckan. Vi kommer att befinna oss i olika rum både på avdelningen och förskolan. Att ha högläsning i olika miljöer och situationer, tex vid måltidssituationen, utomhus för att de ska få känna olika upplevelser på olika sätt.

 

Dokumentation

Mycket kommer att vara genom samtal och diskussioner med barnen. Vi tar även bilder för inspiration och reflektion.

 

 

 

Uppgifter

  • Analys,utvärderin

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: