Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kapitel 5 & 6

Skapad 2021-03-10 08:41 i Victoriaskolan Grundskolor
Alfa kapitel 3 & 4.
Grundskola 4 Matematik
Alfa kapitel 5 & 6.

Innehåll

Hur vi arbetar:

 • Vi har genomgång inför varje avsnitt, där vi kollar på introduktionsfilmen med exempeltal. 
 • Efter det räknar eleverna kapitlet i matteboken.
 • Varje vecka har vi läxa som vi går igenom gemensamt.
 • Efter varje kapitel görs en diagnos som visar vad som behöver tränas mera på eller vad som behöver fördjupas.
 • Efter 2 kapitel har vi prov på kapitel 5 & 6
 • Vi gör laborativa uppgifter till avsnitten för att befästa kunskapen.

När du har arbetat klart med kapitel 5 & 6 ska du kunna:

Kapitel 5: Självskattning

Extrauppgifter kapitel 5:

 

Kapitel 6: 

 • Från mindre till större volymenheter Film 6.1
 • Från större till mindre volymenheter Film 6.2
 • Från mindre till större viktenheter Film 6.3
 • Från större till mindre viktenheter Film 6.4
 • Tema: Utflykt på cykel

Extrauppgifter kapitel 6:

 

Bedömning:

Du bedöms utifrån ditt arbete på lektionerna samt prov efter avslutat område. 

Läxor kapitel 5

Läxa 17
Läxa 18
Läxa 19
Läxa 20
Läxa 21
Läxa 22
Läxa 23
Läxa 24

Läxor kapitel 6


 

Repetition inför prov kap 3&4
Övningsprov kap 3&4

 

På detta prov kan man få maximalt 5 poäng.

För att nå godtagbar kunskapsnivå bör man ha minst 10 poäng och poäng inom ala förmågor. 

För att en elev ska sägas påvisa en högre nivå bör man ha minst 17 poäng varav minst 5 poäng på den högre nivån. 

Uppgifter

 • Resultat prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: