Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 4 - Kapitel 5 Vatten och luft

Skapad 2021-03-10 09:18 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 4 Kemi
Vattnet på vår planet. Vatten är en förutsättning för liv. Vattnets former, avdunstning och kondens. Vattnets kretslopp och vatten är ett lösningsmedel. Vattnet vi använder; vattentäkt, vattenverk, vattentorn, reningsverk och kretslopp. Luft, atmosfär, syre, koldioxid, kväve och växthusgaser.

Innehåll

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om vatten och luft.

Vi kommer att läsa, diskutera, svara på frågor, arbeta med arbetsblad och titta på film.

 

Mål för dig som elev

Du som elev ska:

 • Veta vad en vattenmolekyl består av.
 • Känna till vattnets olika former. 
 • Kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • Kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • Veta vad luft är.
 • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

 

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva.
 • Samtala.
 • Söka och använda information.

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, men även på ett prov samt genom dokumentation i din arbetsbok.

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 • Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i kemi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Centralt innehåll

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. 
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Luftens egenskaper och sammansättning.

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: