Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temasaga "Tass, tass, tass.....

Skapad 2021-03-10 09:40 i Ängaboskolan Alingsås
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning
Temasagan "Tass tass tass… smyg, smyg smyg" handlar om en bonde och hans hönor som räven norpar åt sig, en efter en. Du kommer att få ta del av och på olika sätt bli delaktig i sagan.

Innehåll

Arbetsområde:

Under våren kommer vi att arbeta med sagan "Tass tass tass… smyg, smyg, smyg". Den handlar om en bonde som har sex hönor. Varje natt försvinner en av bondens hönor, då en räv petar upp dörren till hönshuset med sin spetsiga rävnos, och norpar en höna. Bonden gör allt han kan för att försöka överlista räven och rädda sina hönor. Du kommer att få delta i sagan med hjälp av kommunikationskartor, olika "talapparater" samt räkna hur många hönor som finns kvar efter varje natt. 

Konkreta mål:

Målet är att du ska delta i....

 • att tolka och förstå sagan 
 • sagan med hjälp av kommunikationskartor och talapparater
 • att räkna bondens hönor, 1-6 med hjälp av bildstöd
 • att använda olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att....

 • delta i sagan om bonden och hans hönor
 • delta i att räkna inom talområdet 1-6 med hjälp av bildstöd
 • kunna använda talapparater
 • delta i att följa med i de olika kommunikationskartorna till sagan 

Undervisning:

Du kommer att få...

 • lyssna på och delta i sagan "Tass tass tass… smyg, smyg, smyg"
 • räkna bondens 6 hönor
 • använda talapparater och kommunikationskartor, som förtydligar ljud och händelser i sagan
 • skapa sagan tillsammans med andra med hjälp av konkret material  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  4-6
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: