Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2021-03-10 10:19 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
"Mer om multiplikation och division" Under detta kapitlet kommer du att få öva på att räkna multiplikation och division i huvudet samt behärska de skriftliga räknemetoder inom multiplikation och division. Du ska också få lära dig och förstå om hur division och multiplikation hör ihop.

Innehåll

Syfte / förmågor

 Begreppsförmågan
multiplikation
faktor
produkt


division

kort division

rest
täljare
nämnare
kvot

 

Kommunikativa förmågan

Du ska kunna delta muntligt i diskussioner i grupp och vid genomgångar. Du ska förklara hur du tänker när du räknar olika uppgifter. Du ska skriftligt kunna visa hur du löser olika uppgifter samt välja en effektiv strategi för att lösa ett problem.

Procedurförmågan

Du ska kunna räkna multiplikation i flera steg och med uppställning. Du ska kunna räkna kort division.

Analysförmågan

Du ska kunna se samband mellan olika begrepp. Förklara hur multiplikation och division hör ihop. Vad är det för skillnader och likheter? Du ska kunna formulera och lösa problem genom att använda olika strategier anpassade till vilket problem du ska lösa.

Metakognitiv förmåga

Du ska kunna se om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välja en metod utifrån den uppgift du ska lösa. Du ska kunna använda dig av olika strategier vid problemlösning.

Undervisning

Du kommer att:

 • arbeta i par, grupp och enskilt (EPA)
 • räkna i matte-appen
 • träna tabellerna på skolplus.se 
 • repetera genom läxor 
 • diskutera matematik
 • vara med vid genomgångar

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömingingsmatris

Du kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra

Du kan de matematiska begreppen i multipliaktion och division
Du löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen i multiplikation och division. Ex. Täljaren är 20, nämnaren är 5. Vad är kvoten?
Du löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen i multiplikation och division. Ex. Produkten är 24, vilka kan faktorerna vara?
Du löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen i multiplikation och division. Ex: Beräkna kvot och rest på 37/6.

Du kan välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Du löser en uppgift med kort division.
Du löser enkla uppgifter där det inte blir någon rest. Ex. 390/3
Du löser en uppgift där det blir rest. Ex. 557/5
Du löser en uppgift där det blir minnessiffra. Ex. 6840/3
Du löser en multipliaktionsuppgift med flerstegsmetoden
Du löser enkla uppgifter. Ex. 23 x 3
Du löser uppgifter i flera steg. Ex. 304 x 4 300x4 4x4
Du löser uppgifter i flera steg där man inte direkt "ser" svaret. Ex. 728 x 6
Du lösen en multiplikationsuppgift med uppställning
Du löser enkla uppgifter där det inte blir någon minnessiffra. Ex. 23 x 3
Du löser en uppgift med en minnessiffra. Ex. 304 x 4
Du löser en uppgift med flera minnessiffror. Ex. 728 x 6
Du använder strategier i problemlösning, beskriver ditt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Du löser problem där det gäller att välja lämpliga räknesätt och kan till viss del bedöma rimligheten. Ex. Familjen Melin går på bio. Biljetterna kostar 95 kr styck. Hur mycket kostar deras 5 biljetter?
Du löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen. Ex. Eva köper tre tuschpennor. Hon betalar med en hundralapp och får 4 kr tillbaka. Vad kostar en tuschpenna?
Du löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och motivera rimligheten i lösningen. Ex. I en stor spargris har Elin enkronor och femkronor, lika många av varje slag. Sammanlagt är de värda 726 kr. Hur många mynt har hon av varje slag?

Du kan formulera och lösa problem

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang

Du för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Du försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. "Det är halva priset på alla julsaker!" Tänk dig att du handlar saker på rea. Hur räknar du ut vad du ska betala?
Du resonerar kring olika lösningar. Ex. Hur ser du om ett tal är delbart med 2? Hur ser du om ett tal är delbart med 10?
Du jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Hur kan du kontrollera att du har rätt?
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: