Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - Stjärnlösa nätter

Skapad 2021-03-10 10:43 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi ska läsa boken Stjärnlösa nätter skriven av Arkan Asaad - en berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv.

Innehåll

Läsprojekt - Stjärnlösa nätter

Pedagogisk planering för åk 05 & 06, svenska som andraspråk

förberedd av Elsa Swahn

 

V. 10-16, VT 21

Classroomkoder:

06 - 5xqkjcm

05 - 7wl4ptz

SYFTE

Syftet med detta arbetsområdet är att eleverna ska utveckla sin svenska genom att läsa, analysera och diskutera boken Stjärnlösa nätter skriven av Arkan Asaad.

MÅL

  • Delta i ett boksamtal genom att lyssna, tala och ställa frågor och leda samtalet framåt

  • Kunna analysera budskap i boken med kopplingar till dig själv samt att kunna dra kopplingar till författarens liv

AKTIVITET

Läsa, lyssna, högläsning av Stjärnlösa nätter som finns på inläsningstjänst, läsförståelsefrågor / ordkunskap i läsloggen, boksamtal, lyssna på Arkan Asaads sommarprat, skriftligt prov med analysfrågor.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma hur du deltar i boksamtalet samt hur du motiverar dina svar i den skriftliga uppgiften med att kunna dra kopplingar till dina egna erfarenheter och författaren.
Planering - Stjärnlösa nätter

 

V. 10 - 16 kommer vi att läsa och arbeta med boken Stjärnlösa nätter skriven av Arkan Asaad. Boken finns i din bokhylla på inläsningstjänst.

 

Varje vecka kommer vi att lyssna / läsa / läsa högt och arbeta med frågor till texten som finns i din läslogg. Om du inte hinner svara på lektionstid har du som läxa att svara på frågorna i läsloggen varje vecka. 

 

Efter att vi har läst boken kommer vi att ha boksamtal där ni ska få diskutera några frågor om boken i mindre grupper. Slutligen kommer ni sista veckan att skriva en skriftlig analys / prov. 

 

Det är läsloggen, boksamtalet och den skriftliga analysen som ska in som bedömningsunderlag. Nedan kan ni läsa vad jag kommer att bedöma.

 

Lycka till!

 

/ElsaVeckoplanering

 

 

lektion 1

lektion 2

lektion 3

v. 10Läsa till sid. 30
Genomgång av arbetsområdet, pedagogisk planering och presentation av boken.


Börja läsa - lyssna till s. 30

Jobba med frågor i läsloggen v. 10


Genomgång hur man skriver citat

Jobba med frågor i läsloggen v. 10

v. 11Läsa till s. 60Läsning / högläsning s. 30- 60.

Jobba med frågor i läsloggen v. 11

Jobba med frågor i läsloggen v. 11

v. 12Läsa till s. 90

Läsning / högläsning  s. 60-90.

Jobba med frågor i läsloggen v. 12

Jobba med frågor i läsloggen v. 12


v. 13 

PÅSKLOV

     

v. 14


Läsa till s. 120 

(vi kommer ha läst färdigt boken den här veckan)


Inlämning av läsloggen denna veckan

Läsning / högläsning s. 90-120

Jobba med frågor i läsloggen v. 14

Jobba med frågor i läsloggen v. 14


(Inlämning av läsloggen denna veckan)

v. 15


Jobba med diskussisionsfrågor.


- Boksamtal denna veckan.
Diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor

Boksamtal

v. 16


Prov denna veckanLyssna på sommarprat med Arkan Asaad

Prov - analysuppgift

 
Bedömning

 

Boksamtal E C A

 

Din förmåga att lyssna och tala med hjälp av språkliga strategier (samtala om, förstå), med som utan digitala medier och verktyg, på en åldersanpassad nivå.

 

Du kan ställa frågor till övriga. Du väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. Du förstår det mesta av vad andra säger till dig.

 

Du kan kommentera det andra säger samt ställa frågor till övriga. Du väljer och använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. Det är sällan du inte förstår vad andra säger till dig.

 

Du ställer följdfrågor och följer upp olika saker om ämnet. Du väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. Du pratar svenska som en svensk med din brytning som en dialekt.

Din förmåga att framföra argument som för samtalen och diskussionen framåt, med som utan digitala medier och verktyg, på en åldersanpassad nivå .

 

Du framför enkla och enkelt underbyggda argument, efter lärarrespons, på ett sätt som hjälpligt för samtalen och diskussionerna framåt.

 

Du framför utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

 

Du framför välutvecklade och tydliga argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Prov - skriftlig analys E C A

 

Din förmåga att analysera skönlitteratur, även från olika digitala medier, anpassade för din ålder.

 

Du gör själv analyser genom att förklara och föra enkla resonemang om budskap i skönlitteratur till: egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.

 

Du gör själv analyser genom att förklara och föra utvecklade resonemang om budskap i skönlitteratur till: egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.

 

Du gör själv analyser genom att förklara och föra välutvecklade resonemang om budskap i skönlitteratur till: egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.

             

Din förmåga att göra kopplingar till upphovsmannen (författaren).

 

Du kan föra enkla resonemang om verk med koppling till personerna som skapat dem.

 

Du kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.

 

Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: