Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poetisk text

Skapad 2021-03-10 10:44 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 6 Svenska
Vi bär alla med oss minnen, känslor och erfarenheter som vi kan göra om till dikter och poetiska skrifter. När du skriver i poetiska texter utgår du från det som finns i ditt hjärta och i sina tankar, men även det som finns runt omkring dig. Poesi kan alltså handla om stort och smått. I detta område kommer du att få läsa och samtala om olika typer av poetiska texter. Du kommer upptäcka hur poetiska texter kan vara uppbyggda och du kommer att få prova på att skriva poesi om något som är viktigt just för dig. Och till sist får du framföra din poetiska text för dina kamrater.

Innehåll

 

Ämnesspecifik förmåga 

Du ska kunna:

Läsa och tolka olika typer av poetiska texter.

Urskilja några sätt som poetiska texter kan vara uppbyggda på.

Planera och skriva en poetisk text.

Använda ett målande språk när du skriver. 

Muntligt framföra din egen eller någon annans poetiska text. 

 

Begrepp/språkliga mål

Att träna på att förmedla känslor med ord. 

Att bli säkrare på ordvalets betydelse för att ge känslor hos läsaren. 

 

Bedömning

Bedömningsformerna för detta område är

Skriftliga - att skriva poetisk text

Muntliga- att samtala och diskutera i grupp.

Muntliga - att läsa upp en dikt inför klassen.

Estetiska - att göra bilder/göra film till en poetisk text. 

Skriftliga - att skriva minst en poetisk text. 

 

Kunskapskrav (för år 6)

Se nedan (Poetisk text -läsa, skriva, tala- åk 6). 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Poetisk text -Läsa, skriva tala- åk 6

Bedömningen i matrisen gäller ett arbetsområde med Poetiska texter
E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa/tala
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Tala
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: