Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap "Upptäck samhälle"

Skapad 2021-03-10 10:50 i Elmsta skola Norrtälje
Vi kommer att arbeta med Boken Upptäck samhälle
Grundskola 4 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Upptäck samhälle / Kap. 1, Vad är ett samhälle Vi kommer att arbeta med följande moment: Vad är ett samhälle Vi behöver varandra Vad är samhällskunskap? Hur kan man tänka i SO? Sverige för 200 år sedan Är allt mycket bättre idag?

Innehåll

Elevdel

I detta arbetsområde ska vi arbeta med: 

Gemensam läsning, samtal och diskussion om texterna i läroboken.
Gemensamma samtal och diskussioner om bilder och olika frågeställningar.
Vi kommer också att ha värderingsövningar och se på filmer. 

 

Konkreta mål för eleven

Målen och syftet med kapitlet Individer och grupper är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

 • Ge ett svar på frågan: Vad är ett samhälle?
 • Vilka för-och nackdelar finns det med att leva tillsammans i ett samhälle?
 • Vilken är den största förändringen som skett de senaste 200 åren? Motivera svaret!
 • Skriva en mening eller fler där följande begrepp ingår:
 • samhälle
 • lagar
 • makt
 • förändring

Bedömning

Vi kommer att bedöma :

Deltagande i diskussioner. Kunna resonera för och nackdelar muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: