Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4-5

Skapad 2021-03-10 10:52 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 4 – 5 Matematik
Vi utgår ifrån kunskapskraven i Lgr-11 (Läroplan för grundsärskolan). Eleverna har olika matematikböcker och vi arbetar med mycket praktiskt material.

Innehåll

Tidsperiod

Denna planering gäller 21/22

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi arbetar med siffra/antal 1-20. 
 • Vi ramsräknar tillsammans- framåt och bakåt.
 • Vi delar upp talen, tex 0+3=3, 1+2=3, 2+1=3 osv.
 • Vi tränar på att sätta ut likhetstecknet på rätt ställen. 
 • Vi ser filmer om matematiska begrepp
 • Vi arbetar med mönster i olika former
 • Vi tränar på klockan på I-pad och med hjälp av olika spel
 • Vi gör räknesagor tillsammans
 • Vi räknar och tränar i våra matteböcker och på Våra Ipads 
 • Vi tränar på att göra tabeller och diagram och hur information avläses
 • Vi tränar lägesord och hur de används för att beskriva placering 
 • Vi tränar på undersökningar för elevernas bekanta situationer som tex tabeller och diagram. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram. 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om:

 • att lösa matematiska problem
 • att använda metoder och göra olika beräkningar
 • att reflektera över rimlighet i situations med matematisk anknytning
 • att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.  

 

Kunskapskrav (se nedan)

Det som bedöms är din förmåga att:

 • kunna siffrorna 1-20 till antal och kunna para ihop siffra med rätt antal
 • ramsräkna 1-20 både framåt och bakåt
 • behärska 10-kompisarna
 • kunna ordningstalen 1-20
 • kunna använda likhetstecknet på rätt sätt
 • kunna använda innebörden av större än mindre än 
 • kunna de vanligaste geometriska formerna och göra enkla mönster
 • kunna proportionella samband, begreppen dubbelt och hälften 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Begreppet slump och slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-6
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  1-6
 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
  Ma  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Mölndals stad - Matematik år 1-6 (grundsär)

området ej påbörjat
insats krävs
visar intresse
deltar
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda förmågor/kunskaper
uppvisar mycket goda förmågor /kunskaper
Vardagliga situationer
Du kan **medverka** i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **delvis fungerande** lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **väl fungerande** lösningar.
Matematisk information
Du kan **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Du kan på ett **väl fungerande sätt** avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Beskriva information
Du **bidrar** till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.
Läsa,skriva & storleksordna
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Additions- och subtraktionsuppgifter
Dessutom **medverkar** du i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1– 1000 på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Sträckor, massor & volymer
Du **bidrar** till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **viss säkerhet**.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **säkerhet**.
Resonemang om rimlighet
Du kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Du kan föra **enkla** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Omdömen om rimlighet
Du **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar
Du ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Du ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Ämnesspecifika begrepp
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: