Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompletterande uppgift till NP i franska- hörförståelse

Skapad 2021-03-10 11:14 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du visar din hörförståelse i tre olika delar. Du ska kunna uppfatta information som ges i ett samtal mellan två personer samt i en presentation av en person och du ska även kunna redogöra för vad man pratar om i olika reklaminslag.

Innehåll

Diagnos i hörförståelse.

 

Del 1: Du får lyssna till ett samtal mellan två personer, där du ska välja rätt alternativ i kryssfrågor men även skriva egna svar. Samtalet är indelat i mindre delar och du får lyssna två gånger på varje del.

Del 2: Du får lyssna på reklaminslag och du ska ange vad man gör reklam för. Du får lyssna på sex reklaminslag, men du har tio alternativ att välja mellan, så det blir några över. Du får lyssna på varje inslag endast en gång.

Del 3: Du får lyssna på en flicka som presenterar sig själv, där du ska välja rätt alternativ i kryssfrågor men även skriva egna svar. Presentationen är uppdelad i mindre delar, där man först tar en del i taget med inlagda pauser och avslutningsvis får du lyssna på hela presentationen igen utan pauser.

 

Diagnosen rättas genom poängsättning, där maxpoängen är 22. Resultatet skrivs i matrisen, där även eventuella kommentarer kommer finnas med.

 

Max: 22

A: 19 - 22

C: 15 - 18

E: 11 - 14

 

Matriser

M2
Matris för hörförståelse i franska

Förstå och tolka innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Du är inte där ännu...
E
C
A
Förståelse - ordförråd
Du har lärt dig franska ord och uttryck som underlättar din förståelse.
Du kan inte förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du saknar ett grundläggande ordförråd.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du har ett grundläggande ordförråd, vilket hjälper dig förstå helheten av det du lyssnar på.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du har ett relativt stort ordförråd, vilket hjälper dig förstå helhet och tydliga detaljer av det du lyssnar på.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du har ett stort ordförråd, så att du kan förstå olika sätt att uttrycka samma information på, samt att du kan uppfatta helhet och väsentliga detaljer.
Redogöra, kommentera och återge
Du kan förstå det du hör och agera utifrån informationen du hör, t ex svara på frågor om innehållet, så att innehållet blir begripligt.
Du kan inte visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet eller med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du ger inga eller har endast ett fåtal korrekta svar i kryssfrågor och du skriver egna svar med alltför stora stavfel, så att innehållet inte framgår.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du ger ganska många rätta svar i kryssfrågor och även om du skriver egna svar med stavfel, så stör det inte förståelsen och innehållet framgår ganska tydligt.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du ger oftast rätt svar i kryssfrågor och du kan även skriva egna svar med ganska få stavfel, så att innehållet framgår tydligt.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du skriver i stort sett alla rätt i kryssfrågor och du skriver svar med få eller inga stavfel och innehållet framgår tydligt.
Strategier för hörförståelse
Du har arbetat med att bygga upp ditt ordförråd och det gör att du lättare uppfattar helhet och detaljer i det du hör. Du förstår franska ord och uttryck som liknar svenskan eller engelskan, vilket hjälper din förståelse.
Du kan inte använda dig av någon strategi för lyssning för att underlätta din förståelse av det talade språket. Du kan inte, med hjälp av bilder eller ord i frågorna, få fram vad innehållet handlar om.
För att underlätta din förståelse av det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssning. Du kan, med hjälp av bilder eller ord i frågorna, dra vissa slutsatser om vad innehållet handlar om.
För att underlätta din förståelse av det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssning. Du kan, med hjälp av bilder och vissa ord i frågorna, dra en eller flera slutsatser om vad innehållet handlar om.
För att underlätta din förståelse av det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssning. Du kan, med hjälp av bilder och ord i frågorna, dra flera slutsatser om vad innehållet handlar om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: