Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt!

Skapad 2021-03-10 11:16 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi kommer att få studera och lära oss om rättssystemet i Sverige, hur det är uppbyggt och hur det fungerar. Vi kommer att lära oss om Sveriges lagar, om de yrkesgrupper som arbetar med Lag och rätt och om hur det går till från gripande till verkställande dom.

Innehåll

LPP – Lag och rätt år 7.                                                                  2021-02-25

 

Centralt innehåll:

Vi kommer att få studera och lära oss om rättssystemet i Sverige, hur det är uppbyggt och hur det fungerar. Vi kommer att lära oss om Sveriges lagar, om de yrkesgrupper som arbetar med Lag och rätt och om hur det går till från gripande till verkställande dom. Vi repeterar begreppen demokrati och diktatur.

Vi kommer att läsa om kriminalvårdens uppgifter och brottsoffrenssituation. Vi kommer att få diskutera och reflektera kring dessa frågor och kring hur kriminalitet påverkar vårt samhälle. Vi övar oss på att argumentera och motivera våra åsikter men även på att se på saker ur olika perspektiv.

 

Syfte:

·         Du ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

·         Du ska förstå på hur lag och rätt påverkar hela samhället.

·         Du ska ges förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

·         Du ska utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp.

·         Du ska ges möjlighet att pröva dina ställningstaganden i möten med andras uppfattningar och på så sätt stimuleras att engagera dig och delta i öppna diskutioner om samhällsfrågor.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att studera området genom att ha föreläsningar/genomgångar, självstudier med tillhörande arbetsuppgifter, ha diskussioner och se på faktafilm.

 

Utvärdering:

·         Genom ett prov på kunskaper och begrepp torsdag (7d), fredag(7a,b,c) v. 16.

·         Att aktivt delta vid diskussioner

·         Genom att på lektionstid skriva svar på en insändare, då du ska uttrycka och värdera dina åsikter genom att skriva ett resonemang med argument och motiveringar. Du ska också kunna se på saken ur andra perspektiv. Lektionstid v.17.

 

Arbetsmaterial:

Samhällskunskapsboken  s. 107-165

Anteckningar från föreläsningar                                                           

Diverse material från Lotta, PP m.m.

Faktafilmer

 

Planering:

v. 10 fredag: Genomgång av LPP. Åldersgränser. Sveriges lagar.

 

v. 11. Rättssystemet i Sverige. Domstolarna. Från polisanmälan till rättegång.

 

v.12 Hur en rättegång går till. En lektion läggs på att repetera Etik och Identitet.

Fredag = prov på Etik och identitet.

 

v. 13 forts. Hur en rättegång går till. Påföljder. Vilka brott är allvarliga. Vem blir brottsling?

 

 

v.14 Påsklov

 

v.15 Mån Studiedag.  Forts Vem blir brottsling? Civilrätt. Ord och begrepp i Lag och rätt.

 

v. 16 Vi repeterar inför provet och tittar på insändare. Prov torsdag 7d (fredag om det fortfarande är distans), fredag 7a, 7b, 7c.

 

v. 17 Skriva insändare (en del av utvärderingen) på lektionstid. Nytt arbetsområde.

 

 

Kunskapskrav: Lag och rätt

 

                      E

                         C

                           A

Du har grundläggande kunskaper om hur lagar och rättsväsende är uppbyggt och fungerar i Sverige. Du beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsfunktioner (t.ex. polis, åklagare, domstol, kriminalvård).

Du har goda kunskaper om hur lagar och rättsväsende är uppbyggt och fungerar i Sverige. Du beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsfunktioner (t.ex. polis, åklagare, domstol, kriminalvård).

Du har mycket goda kunskaper om hur lagar och rättsväsende är uppbyggt och fungerar i Sverige. Du beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsfunktioner (t.ex. polis, åklagare, domstol, kriminalvård).

Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett väl fungerande sätt.

Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter/åsikter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Du kan undersöka samhällsfrågor (som t.ex. vem blir brottsling, vilka brott är allvarliga) ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Du kan undersöka samhällsfrågor (som t.ex. vem blir brottsling, vilka brott är allvarliga) ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang .

Du kan undersöka samhällsfrågor (som t.ex. vem blir brottsling, vilka brott är allvarliga) ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

/Lotta Söderberg

                                            

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: