Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnböcker och barnboksförfattare VT21 åk 6

Skapad 2021-03-10 11:48 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska
Visste du att det inte bara är barn som läser barnböcker? Många ungdomar (och faktiskt även vuxna!) tycker om att läsa barnböcker, kanske för att drömma sig tillbaka till sin barndom eller för att det är något speciellt tilltalande med alla fina illustrationer som finns i barnböcker. I skolan är barnböcker ett utmärkt material att jobba med när man ska analysera litteratur. I många fall känner vi igen både miljöer och kultur och då är det lättare att ”läsa mellan raderna” i texten och tolka bilderna.

Innehåll

VAD: Vi jobbar med barnböcker och barnboksförfattare där din förmåga att läsa, skriva, söka och tala står i centrum.

HUR: Vi har föreläsningar samt jobbar i grupp och enskilt.

VARFÖR: Vi strävar efter att bli bättre på att hitta budskap i böcker vi läser. Vi lär oss att skriva sammanfattningar. Vi lär oss hur en faktatext är uppbyggd. Vi vill kunna hitta det vi söker i olika källor och även känna till hur vi kan veta om det är en säker källa som vi använder. Vi lär oss källhänvisa. Vi redogör muntligt för varandra i klassen för att vi vill inspirera både oss själva och andra att läsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Barnböcker och barnboksförfattare

Läsa

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsa skönlitteratur för barn och ungdomar
Läsa med flyt. Lässtrategier t.ex. peka på varje ord, dela upp långa ord, ha en linjal under meningen.
Du stakar dig emellanåt i din läsning och behöver läsa om texten då och då. alt. Du läser texten med flyt men har ingen inlevelse.
Du läser med gott flyt och har viss inlevelse.
Du läser med mycket gott flyt, visar engagemang och varierar ton- och röstläge.
Läsförståelse
Sammanfatta Tema, motiv och budskap
Du visar läsförståelse genom att göra en enkel sammanfattning och väljer ut någon av de viktigaste delarna av det du har läst.
Du visar god läsförståelse genom att sammanfatta de viktigaste delarna av det du läst.
Du visar mycket god läsförståelse genom att sammanfatta de viktigaste delarna av det du läst och berör tema, motiv och budskap i din sammanfattning.
Läsförståelse
Tolka och dra slutsatser Läsa mellan raderna (du som läsare samlar ledtrådar för att förstå vad som händer i texten. Ledtrådarna kommer från två olika källor: 1) från själva texten 2) från dina egna erfarenheter och förkunskaper)
Du kan uttrycka dina tankar och åsikter om en del av textens budskap.
Du kan uttrycka dina tankar och åsikter om en del av textens budskap. Du motiverar med något exempel från texten.
Du kan uttrycka dina tankar och åsikter om en del av textens budskap på ett detaljerat sätt. Du motiverar dina tankar och åsikter med exempel från texten samt dina egna erfarenheter.
Läsförståelse
Tolka bild och text Analysera bilder och jämföra deras information med det som står i texten.
Du kan beskriva bilderna och kan förklara samband mellan bild och text på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva bilderna och kan förklara samband mellan bild och text på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva bilderna och kan förklara samband mellan bild och text på ett väl utvecklat sätt.

Skriva

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriva faktatext
Innehåll
Du kan med mycket stöd skriva en enkel beskrivande faktatext med innehåll som passar till uppgiften. Du radar upp fakta.
Du kan skriva en utvecklad beskrivande faktatext med innehåll som passar till uppgiften.
Du kan skriva en väl utvecklad beskrivande faktatext med innehåll som är relevant och passande.
Skriva faktatext
Struktur Uppbyggnad med röd tråd Styckeindelning Textbindning med bindeord och syftningar Varierade meningar och egna ord
Du kan skriva en text där strukturen går att följa. Din text liknar de texter du sökt fakta ifrån men du skriver oftast med egna ord och meningar.
Du bygger upp en egen struktur så att din text inte liknar de texter du sökt fakta ifrån. Du skriver egna varierade meningar och använder dina egna ord.
Du bygger upp en egen struktur så att din text inte liknar de texter du sökt fakta ifrån. Du skriver egna, korrekta och varierade meningar och använder dina egna ord.

Hantera information och källor

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Information
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.
Du kan med mycket stöd söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Du kan söka information i böcker/Internet från en källa i taget och göra en enkel sammanställning.
Du kan effektivt söka information från olika källor, t.ex. faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Du kan göra en komplex sammanställning.
Information
Källkritik Källhänvisning
Du kan med mycket stöd använda de källkritiska frågorna men har svårt för att dra slutsatsen om det går att lita på det din källa säger så att du verkligen använder den "bästa" (mest trovärdiga) källan. Du behöver berätta tydligare vilken källa du har använt.
Du kan med hjälp av de källkritiska frågorna värdera någon av dina källor. Du berättar till viss del vilka källor du använt.
Du kan med hjälp av de källkritiska frågorna värdera dina källor. Du berättar på ett korrekt och tydligt sätt vilka källor du använt.

Tala

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Muntlig presentation
Kombinera text och olika estetiska uttryck som förstärker
Du kan rita /sätta in en bild eller ett foto som passar ihop med dina texter så att budskapet i texten blir tydligare.
Du kan förstärka dina texter genom bilder (egna ritade bilder, clipart, egna foton, bilder från internet etc.). Du använder olika sorters bilder som passar ihop med texten och förstärker budskapet.
Du kan förstärka dina texter genom bilder (egna ritade bilder, clipart, egna foton, bilder från internet etc.). Du använder olika sorters bilder som passar väl ihop med texten och förstärker budskapet.
Muntlig presentation
Förbereda och genomföra
Du kan redovisa på ett enkelt sätt med i huvudsak fungerande inledning - innehåll - avslut.
Du kan redovisa på ett detaljerat sätt med inledning - innehåll - avslut. Du håller dig till ämnet och lyfter fram sådant som är viktigt och relevant.
Du kan redovisa på ett utförligt och detaljerat sätt med tydlig inledning - innehåll och avslut, där inledning och avslut knyts ihop. Du håller dig till ämnet och lyfter fram sådant som är viktigt och relevant.
Muntlig presentation
Framförande
Du läser det mesta innantill men har lite ögonkontakt då och då. Du talar tydligt (lagom snabbt och högt)
Du har stöd av manuskort men tittar upp för det mesta. Du talar tydligt (lagom snabbt och högt) Ibland förstärker du det du säger med ditt kroppsspråk. Det märks att du har tränat
Du talar fritt och är väl insatt i ämnet. Du talar tydligt (lagom snabbt och högt), engagerat och lägger in små pauser. Du använder ditt kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck på ett medvetet sätt för att förstärka det du säger. Det märks att du är väl förberedd och har tränat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: