Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - Djuren på Djuris

Skapad 2021-03-10 11:49 i Pratbubblan Umeå & Vindeln Fristående förskolor
Förskola
Grovplanering för projektarbetet Djuren på djuris.

Innehåll

Tema/Projekt/Aktivitet

 

Tema VT21 - Djuren på djuris

Ramfaktorer

-          Barngrupp?

-          Pedagoger?

-          Tid?

-          Behov och förutsättningar?

-          Hur ska det dokumenteras?

-          Hela barngruppen Babblarna. De kommer dock delas upp i smågrupper under de olika aktiviteterna.

-          Alla pedagoger är engagerade i både planering, genomförande och utvärdering.

-          Vi kommer anpassa smågrupperna och aktiviteterna utifrån varje enskilda individers förutsättningar.

-          Foto, film, utvärderingsdokument.

Förberedelser

-          Vilket material?

-          Nyfikenhetsfrågor?

-          Hur ska aktiviteten introduceras?

Material: Djuren på djuris lärarhandledning, Läroplanen för förskolan 18, telefon.

Material tillkommer under projektets gång.

 

Nyfikenhetsfrågor:
- Hur kommer den fria leken påverkas?
- Hur kommer dynamiken/konstellationerna i barngruppen påverkas/förändras?

 

Barn och vårdnadshavares inflytande och delaktighet

-          Ska de vara delaktiga/ha inflytande?

-          Hur? Varför?

-          I dokumentationen?

-          I påverkan av innehållet?

-          Sätta upp dokumentation i form av text och bilder på temaväggen, så vårdnadshavare även kan följa temats process.

-          Använda oss utav PicCollage som dokumentationsverktyg för en mer enhetlig dokumentation? Vem ansvarar för dokumentationsarbetet, alla eller någon utsedd?

Mål

 

Målet med temat är att barnen ska utveckla sin förmåga att identifiera och hantera sina egna känslor. Detta tror vi är ett viktigt verktyg i konflikthantering och något som vi vill lägga extra fokus på under terminen.   

Syfte

-          Lpfö 18

-          Annan litteratur?

Vi har valt att arbeta enligt ett temainriktat arbetssätt utifrån det som står i förskolans läroplan, alltså att ”barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö18, s.10).

 

I förskolans läroplan står det att barnen ska ges möjlighet till ”att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation” (Lpfö 18, s.5).

Genomförande

-          Vad ska ske?

-          Hur ska det ske?

-          Var ska det ske?

Under hela vårterminen med start i februari och avslutning i maj. Tisdagar är utsedd till projektdag (+någon dag till, inte bestämt ännu) under förmiddag, eventuellt eftermiddag beroende på aktivitet.

Avslut

-          Hur avslutas tema/projekt/aktivitet?

Temat avslutas i slutet av maj. Vi vet ännu inte hur det kommer avslutas, vi följer barnen så får vi se.

Uppgifter

 • Planeringar för aktiviteter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: