Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasaskolan - Ergonomi och förebygga skador år 8

Skapad 2021-03-10 12:02 i Vasaskolan Hedemora
Planering i ergonomi som omfattar både Idrott och hälsa samt hemkunskap.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa
Ergonomi handlar om hur man kan anpassa arbete och miljö för att minska skaderisker på kroppen. Det kan vara hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, t.ex. arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur man i vardagen använder kroppen på ett riktigt sätt, t.ex. skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Innehåll

Det här kommer vi att göra:

Teoretiskt - Ergonomi
Jag kommer att jobba digitalt i boken Idrott och hälsa, läsa om Skador-förebygga och ta hand om, besvara frågorna i slutet av kapitlet

Praktiskt - Ergonomistationer
Jag kommer att få prova olika arbetsställningar och lyft som förekommer i vardagslivet och diskutera hur jag anpassar kroppen på ett korrekt sätt för att undvika skador. 

Det här ska jag kunna:

Ge exempel på vilka risker som jag kan förutse i ett yrke, och hur man kan förebygga dessa.

Veta vad som händer med kroppen om jag belastar den fel.

Anpassa din kropp och miljö på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Praktiskt visa samt ge exempel på hur man kan förebygga risker i vardagssituationer.

 

 

 

Det här bedömer lärarna:

Teoretisk uppgift - individuell uppgift

Beskriva vad som kan hända med kroppen om jag belastar den fel.

Hur jag förebygger olika skador.

Praktisk uppgift - gruppuppgift
Hur jag kan anpassa min kropp och miljö ergonomiskt riktigt samt visa och ge exempel på hur jag förutser och förebygger risker i vardagssituationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Hkk Idh
Vasaskolan - Ergonomi årskurs 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang
Teoretisk uppgift - välja och analysera ett yrke.
Jag kan ge något exempel på en risk och hur man förebygger den. Med enkla beskrivningar kan jag förklara vad som kan hända med kroppen om man belastar den fel.
Jag kan ge ett par exempel på risker och hur man förebygger dem. Med utvecklade beskrivningar kan jag förklara vad som kan hända med kroppen om man belastar den fel.
Jag kan ge flera exempel på risker och hur man förebygger dem. Med välutvecklade beskrivningar kan jag förklara vad som kan hända med kroppen om man belastar den fel.
Anpassa kroppen
Praktisk uppgift - ergonomistationer.
Jag anpassar till viss del min kropp och miljö på ett ergonomiskt riktigt sätt i olika rörelseövningar.
Jag anpassar relativt väl min kropp och miljö på ett ergonomiskt riktigt sätt i olika rörelseövningar.
Jag anpassar väl min kropp och miljö på ett ergonomiskt riktigt sätt i olika rörelseövningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: