Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP - Stop motion

Skapad 2021-03-10 12:34 i Svanberga fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 3 – 6
Vi tränar vår kreativitet både digitalt och analogt med egna stop-motion filmer på iPad.

Innehåll

Stop Motion-tema

Vassruggen

Tidsperiod

 Vecka 10-13

 

Vad ska vi lära oss?

 • Vi lär oss analogt och digitalt skapande.
 • Tränar på kreativitet, filmskapande, samarbete.
 • Lära oss vad stop-motion är och hur det fungerar. 
 • Vi har som mål för fritidshemmet att träna mer på olika sätt att använda IKT i verksamheten, och genom detta arbetsområde kommer vi framåt i detta. 
 • Eleverna är delaktiga i planeringen för sina egna filmer, antingen individuellt eller i par/grupp. 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vi startar tillsammans och pratar om vad stop-motion är och hur det fungerar. 
 • Vi använder vår kreativitet och skapar material, karaktärer och bakgrunder som vi sedan använder för att göra stopmotion film med våra iPads. Vi använder oss av papper, kartong, pennor, målarfärg, lego, byggklossar, iPads osv.    

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi har utvecklat vår kännedom om hur man kan samspela mellan analogt och digitalt skapande
 • Vi avslutar temat med att titta på alla små filmer vi har skapat. 
 • Utvärdering individuellt och gemensamt vid temats slut. 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: