Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic åk 4 chapter 11-29

Skapad 2021-03-10 12:36 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi fortsätter arbeta vidare i Magic, kapitel 11-29.

Innehåll

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

Familjeord, husord, julord, veckodagar, matord, klädesord, klassrumsfraser, hälsnings- och artighetsfraser, kroppsord och ord som beskriver utseende.

Verb i presens tex like-likes, substantiv i plural tex cat-cats och child-children samt när det ska vara a-an, pronomen, några adverb och frågor med "do".

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

-Du kommer att få lära dig ord och uttryck muntligt och skriftligt.
-Vi kommer att lyssna på, läsa och översätta texter.
-Du har möjlighet att arbeta med hjälp av dator.
-Vi kommer att arbeta med dialoger där vi tränar hälsnings och artighetsfraser och uttryck för att berätta och beskriva till bilder.
-Vi gör övningar för att träna grammatik.

Du kommer att få skriva och berätta.

 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

-Glosförhör varje vecka
-Läsa och översätta text
-Svara på frågor till texten
-Svara på frågor till hörövningar
-Aktivt delta i dialoger och samtal

Skriva och berätta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesmatris - Engelska 4-6

Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i tydligt talad enkel engelska.
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar dig enkelt och begripligt.
Du formulerar dig med visst flyt, varierat språk och sammanhängande.
Tala/Presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du uttrycker dig enkelt och begripligt.
Du uttrycker dig enkelt, varierat och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: