Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Vad säger religionerna om kärlek och samlevnad?

Skapad 2021-03-10 12:52 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi tittar på en faktafilm och ni resonerar sedan kring nedanstående frågeställningar; -Ge två exempel på hur religionen påverkar människors syn på kärlek. -Ge två exempel på hur religionen spelar roll när det gäller valet av partner. -Är kärlek något som växer fram eller är det kärlek vid första ögonkastet? Kan arrangerade äktenskap vara bra? Kan vi som unga oerfarna människor veta vem som är bäst för oss?

Matriser

Re
SO - Vad säger religionerna om kärlek och samlevnad?

Rubrik 1

E
C
A
Beskriver, förklarar och visar på samband mellan religionernas tankegångar och deras konkreta uttryck och handlingar
beskriver centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen och de andra världsreligionerna
förklarar och visar på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen och de andra världsreligionerna
förklarar, visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen och de andra världsreligionerna
Undersöker, beskriver och resonerar kring hur religioner påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden.
undersöker, beskriver och resonerar kring hur religioner påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden
undersöker och beskriver relativt väl, samt beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur religioner påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden
undersöker och beskriver väl, samt beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur religioner påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden
Resonerar om hur identitet kan formas av religioner.
för enkla resonemang om hur identiteter kan formas av religioner
för utvecklade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner
för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: