Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2021-03-10 13:15 i Skytteskolan F-6 Göteborg
Grundskola 5 Kemi
Vad är kemi, och när träffar du på kemi i vardagen? Detta och mycket mer kommer du få reda på när du nu ska få fördjupa dig i ämnet kemi och miljö!

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

- beskriva skillnaden mellan atomer och molekyler 

- förklara och ge exempel på vad blandningar och lösningar är 

- förklara och ge exempel på vad surt och basiskt är 

- veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.

- genomföra undersökningar och använda utrustningen på ett säkert sätt 

- berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

- läsa i grundboken Koll på NO och göra tillhörande uppgifter. 

- titta på filmer

- diskutera det vi har läst och sett 

- ha gemensamma genomgångar 

- arbeta praktiskt med olika laborationer

- skriva labbrapporter

 

Bedömning

Din förmåga att:

- beskriva, förklara samband och använda begrepp

- genomföra undersökningar

- kommunicera och resonera om hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Kemi och miljö

Godtagbart
Mer än godtagbart
Atomer och molekyler
beskriva skillnaden mellan atomer och molekyler
beskriva skillnaden mellan atomer och molekyler och ge exempel på något grundämne och kemisk förening
Blandningar och lösningar
förklara och ge exempel på vad blandningar och lösningar är
förklara och ge exempel på vad blandningar och lösningar är, och förklara några vanliga metoder för att dela upp blandningar
Surt och basiskt
förklara och ge exempel på vad surt och basiskt är
förklara och ge exempel på vad surt och basiskt är och hur man mäter det
Kemikalier
beskriva några kemikalier som finns runt omkring oss (i mat, bränsle, och andra produkter, t.ex. plast)
Miljö
resonera ur ett perspektiv om hur kemikalier påverkar miljön
resonera ur flera perspektiv om hur kemikalier påverkar miljön
Undersökningar
genomföra undersökningar och använda utrustningen på ett säkert sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: