Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Le Passé Composé + rörelseverb

Skapad 2021-03-10 13:24 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med dåtidsformen Le Passé Composé (P.C.) på olika sätt; muntligt, skriftligt, läser texter i dåtid och lyssnar på hörförståelser i dåtid.

Innehåll

Under vårterminen jobbar vi mycket med dåtidsformen passé composé. Där använder man hjälpverbet avoir (= ha, t.ex. jag har cyklat, har pratat osv) tillsammans med perfekt particip av huvudverbet; på ER-verb innebär detta att de slutar på é i p.c. t.ex. Jag har pratat = J'ai parlé, (parlé är då perfekt particip).

Vi går också igenom de verb som istället böjs med être som hjälpverb = reflexiva verb och rörelseverb (t.ex. aller, venir, se coucher)

Varje vecka har vi muntlig träning där vi frågar och svarar vad man gjort i helgen, på lovet, igår osv, för att få in dåtidsformen av de vanligaste verben.

Vi jobbar med skriftliga övningar på detta samt med boken där vi har muntligt, skriftligt, läsförståelse och hörförståelse.

Vi kommer sedan jobba med att skriva sammanhängande berättande texter i dåtid samt att kunna berätta lite längre muntligt.

Matriser

M2
Moderna Språk 7-9, franska.

E
C
A
Läsa
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter.
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang t.ex. internet och andra medier.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta relevanta detaljer i texter.
Eleven kan med hjälp av språkliga strategier förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta relevanta detaljer i texter.
Att kunna förstå skyltar och turistinformation.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och kan använda sig av informationen.
Att kunna använda lexikon.
Eleven förstår hur ett lexikon är uppbyggt.
Eleven kan oftast välja rätt ord till rätt sammanhang.
Eleven använder lexikon med stor säkerhet.
Att kunna se skillnader och likheter mellan målspråkslandet och det egna landet.
Eleven kan några enkla fakta om målspråkslandet och kan jämföra detta med det egna landet.
Eleven kan uttrycka relativt utvecklade åsikter kring skillnaderna mellan målspråkslandet och det egna landet.
Skriva
Att kunna skriva texter i olika former.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och i huvudsak sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att kunna anpassa skriftspråket efter syfte och mottagare.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att lära sig olika grammatiska strukturer i målspråket.
Eleven är medveten om korrekta grammatiska strukturer och kan i viss mån tillämpa dem.
Eleven kan relativt väl använda grammatiska strukturer.
Eleven kan väl använda grammatiska strukturer.
Muntlig produktion
Att göra sig förstådd i tal.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att föra en dialog.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttal och intonation.
Eleven behärskar basala uttalsregler och talar tydligt.
Eleven uttrycker sig i huvudsak flytande.
Eleven har ett bra uttal och en god intonation.
Presentation av sakprosa. (Fakta om målspråkslandet)
Eleven kan göra enkla muntliga framställningar med i huvudsak relevant information. Manus kan användas.
Eleven kan göra utvecklade muntliga framställningar med relevant information. Stödord kan användas.
Eleven kan göra välutvecklade och engagerade muntliga framställningar med intressant information. Presentationen är ledig.
Lyssna och förstå
Att förstå talat språk från läraren, hörövningar och pararbete i klassrummet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå såväl helhet som väsentliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Att förstå ord i t.ex. film och sånger.
Eleven kan uppfatta enkla ord i sammanhanget
Eleven kan uppfatta det huvudsakliga innehållet.
Respons
Eleven kan visa med ord och mimik att man förstått innehållet.
Eleven kan ge kortfattade redogörelser av innehållet.
Eleven kan ge utvecklade redogörelser av innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: