Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5: Ekonomi

Skapad 2021-03-10 13:32 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Planering som innehållsmässigt behandlar det centrala innehållet privatekonomi och offentlig ekonomi.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Arbetsområdet behandlar privatekonomi och offentlig ekonomi. Fokus ligger på att kunna förstå och använda arbetsområdets centrala begrepp, förståelse för hur arbete, inkomst och konsumtion hänger ihop samt för hur ett ekonomiskt kretslopp fungerar.

Innehåll

Kursplan i ämnet samhällskunskap

Syftet med arbetsområdet/undervisningen: Se nedan ("Kopplingar till läroplanen").

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:  Se nedan ("Kopplingar till läroplanen").


Arbetssätt och undervisning

Hur ska vi arbeta?

 • Som uppstart gör vi en bildpromenad för att tillsammans ringa in vad arbetsområdet handlar om.

 • Genom lärarledda genomgångar och film lär vi oss arbetsområdets viktiga fakta.

 • Vi arbetar enskilt och tillsammans med att lära oss arbetsområdets nyckelbegrepp: privatekonomi, inkomst, utgift, konsumtion, skatt, budget, bidrag, lån, ränta, försäkring och avbetalning.

 • Vi diskuterar frågor som behandlar ekonomi och levnadsstandard, t.ex. Blir man lycklig av mycket pengar? Kan alla människor i världen vara rika? Vad är rikedom för dig? Vad är fattigdom för dig? Vi tränar på att formulera och uttrycka våra åsikter. Som uppstart för diskussionerna använder vi oss av bilder, t.ex. från fotoprojektet "Where children sleep" (https://www.jamesmollison.com/where-children-sleep)

 • Vi genomför olika "case" där eleverna får upptäcka hur de val man gör i vardagen påverkar ens ekonomi, samt hur oförutedda händelser kan påverka ens ekonomi.

Visa vad du lärt dig

När vi är klara med arbetsområdet:

När vi är klara med arbetsområdet kommer du att få göra ett prov där du visar dina kunskaper.

Tidsram

Vi arbetar med arbetsområdet ekonomi under v. 9-12.

Bedömning

 Bedömning sker utifrån kunskapskraven för samhällskunskap i åk 6.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: