Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matkultur - vad är det som påverkar vad vi äter?

Skapad 2021-03-10 13:44 i Länna skola Norrtälje
Grundskola F Hem- och konsumentkunskap
Många olika saker påverkar vad vi stoppar i oss varje dag. Vilka? Ser det likadant ut överallt i värden? Hur ser framtidens mat ut när vi blir fler och fler? Hur kan man tänka kring matkultur och hållbar utveckling?

Innehåll

 

Du kommer att visa dina kunskaper löpande genom att delta aktivt i samtal och diskussioner samt genom att muntlig och skriftlig berätta, förklara och resonera kring hur du planerat, valt och tagit hänsyn till hållbar utveckling. Du kommer också visa dina kunskaper genom det praktiska arbetet i köket. 

Uppgifter

 • Fjärr10 Matkultur

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Matkultur - vad påverkar vad vi äter?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera, tillaga och genomföra måltid
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och göra det med anpassning till aktivitetens krav
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
viss anpassning
relativt god anpassning
god anpassning
Använda metoder, livsmedel och utrustning
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Välja och motivera
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
enkla motiveringar
utvecklade motiveringar
välutvecklade motiveringar
Ge omdömen
Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
enkla omdömen
utvecklade omdömen
välutvecklade omdömen
Konsekvenser
Eleven kan föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: