Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall, Råå & Högasten

Skapad 2021-03-10 14:04 i Högastens förskola Helsingborg
Förskola
Här beskriver vi med några få ord vad kommande undervisning kommer att innehålla/erbjuda (för att skapa en nyfikenhet hos den som läser)

Innehåll

Våra prioriterade mål 2020/2021:

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov"

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer"

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter"

Syfte (Varför?)

Den undervisning som vi planerar för här & nu, bygger på den reflektion och analys som vi gjort utifrån vår förra planering/undervisning. Här beskriver vi vårt syfte med kommande undervisning d.v.s. vilka förmågor, färdigheter och begrepp ska barnen få möjlighet att utveckla? Vad vill vi att barnen ska utforska, upptäcka, uppleva och lära utifrån sina intressen och förkunskaper? Varför gör vi det vi gör? Längst ner här i dokumentet, bockar vi i aktuella läroplansmål (dock inte för många...) som sedan går att hitta i de lärloggsinlägg som kopplas ihop med denna planering. 

Undervisning (Vad? Hur?) 

Här presenterar vi våra tankar kring organisation/upplägg d.v.s. hur vi ska bedriva undervisningen bl.a. utifrån lärmiljö, material,  mm. Vad gör vi och hur gör vi?

Efter undervisningen

När undervisningen är genomförd och dokumenterad i gruppen/barnets lärlogg, går vi tillbaka hit till vår planering för att reflektera och analysera kring hur undervisningen gick utifrån vårt planerade syfte och tar då hjälp av frågeställningarna nedan. Reflektionen och analysen leder oss sedan vidare till en ny, planerad undervisning.

Reflektion

Vad gick bra resp. mindre bra utifrån syftet med undervisningen?

Vad tror vi att barnen undersökte/ville hitta svar på?

Vilket material och verktyg verkade stödja dem i sitt utforskande?

Vilket lärande ser vi hos barnen?

Behöver vi ändra på något i vår pedagogroll?

Analys

Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde?

Kunde vi gjort något annorlunda?

Vilka frågor väcks hos oss?

Hur går vi vidare nu?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: