Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundkurs Foto åk 7 vt-21

Skapad 2021-03-10 14:35 i Röselidsskolan Lerum
Kort information för pedagoger som söker efter pedagogiska planeringar.
Grundskola F – 9 Bild
Konsten och bildens funktion är att gestalta världen och visa den så att människor kan reagera. I det här arbetet lär du dig grunderna i fotografering och övar på att skapa känsla i dina bilder.

Innehåll

Syfte
I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala verktyg
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • analysera historiska och samtida fotografiers uttryck, innehåll och funktioner

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Konkretisering av det centrala innehållet. Här beskriver du ämnesinnehållet för området. Beskriv så att eleven förstår.
Du ska lära dig:

 • att framställa bilder
 • digital bearbetning
 • att presentera ditt arbete
 • rättigheter och skyldigheter när det gäller användning av bilder
 • att använda kamera
 • komposition
 • bildanalys av massmediebilder

 

 

Undervisning/Metoder

Här skriver ni innehållet i undervisningen och vilka metoder som används i undervisningen:

Muntliga genomgångar i Meet

Filmer och presentationer om fotografering

Praktisk fotografering och komposition

Praktisk redigering i photoshop, pixlr, gimp eller annat bildredigeringsprogram

 

Bedömning och redovisning

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna. Du förväntas:

 • skriva i loggboken. Viktigt för att berätta om arbetsprocessen!
 • delta i diskussioner
 • arbeta aktivt
 • presentera dina foton i gruppen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: