Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa VT-21

Skapad 2021-03-10 14:30 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 6 Geografi
Europa består av olika naturtyper, klimat och har flera olika naturtillgångar. Det finns många spännande länder, städer och platser att upptäcka.

Innehåll

 Mål

 

 

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga...

 • att söka efter och samla information. Procedurförmåga.
 • att lära dig de geografiska namnen samt andra ord och begrepp som har med ämnet att göra. Begreppslig förmåga.
 • att jämföra geografiska platser med varandra och hitta förklaringar till varför det ser ut som det gör. Analysförmåga.

Undervisning


Vad ska du lära dig?

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med kartboken och olika typer av kartor och diagram.
Vi kommer att granska Europas natur och klimat
Vi kommer att analysera varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa

Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Ny aspekt
 • Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: