Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg en ficklampa

Skapad 2021-03-10 15:41 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Teknik
I detta arbete ska du ta tillvara på det du lärt dig om elektricitet och bygga en egen ficklampa. Den ska gå att hålla i handen och den ska gå att tända och släcka utan att ta bort några sladdar eller batterier.

Innehåll

Bedömning: 

Jag kommer bedöma hur du kan:

 • pröva nya metoder och testa nya lösningar
 • arbeta tillsammans med andra
 • utforma idéer till lösningar
 • göra tydliga skisser på dina/era idéer
 • utforma tekniska lösningar efter dina och/eller dina kamraters idéer
 • använda dig av rätt begrepp för att alla ska ha lättare att förstå varandra

Begreppslista

 • Modell
 • Design
 • Sluten krets
 • Strömkälla
 • Ledare
 • Isolator
 • Pluspol
 • Minuspol
 • Strömbrytare
 • Reflektor

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Arbetsmatris

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Skiss
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper
Jag har arbetat fram en skiss som visar hur jag har tänkt att min ficklampa ska se ut.
Jag har arbetat fram en skiss där man tydligt ser hur jag har tänkt bygga min ficklampa
Jag har arbetat fram en skiss som man skulle kunna använda för att bygga en ficklampa.
Materialbeskrivning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper
Jag har skrivit en materialbeskrivning med det mesta som behövs.
Jag har skrivit en tydlig materialbeskrivning med allt som behövs för att bygga ficklampan
Jag har gjort en tydlig materialbeskrivning med mått på de saker som behövs för att bygga min ficklampa, och jag har ritat bilder på materialet.
Kopplingsschema
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper
Jag har gjort ett kopplingsschema med rätt symboler för de elektroniska komponenterna.
Jag har gjort ett kopplingsschema med rätt symboler för de elektroniska komponenterna och med en tydlig struktur som gör att det är lätt att se hur man ska koppla min ficklampa för att den ska lysa.
Jag har gjort ett kopplingsschema med rätt symboler för de elektroniska komponenterna och med en tydlig struktur som gör att det är lätt att se hur man ska koppla min ficklampa för att den ska lysa och hur man ska kunna tända och släcka den.
Samarbete
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper
Jag kommer överens med mina kamrater och lyssnar på vad de har att säga.
Jag kommer överens med mina kamrater och lyssnar på vad de har att säga. Jag kan framföra mina egna idéer.
Jag kommer överens med mina kamrater och lyssnar på vad de har att säga. Jag kan framföra mina egna idéer och jag kan kompromissa.
Idéer
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper
Jag har en idé om hur jag kan bygga min ficklampa.
Jag har en bra idé som skulle kunna gå att bygga en fungerande ficklampa efter.
Jag har en bra idé som det skulle kunna gå att bygga en väl fungerande ficklampa efter.
Lösningar
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper
Jag är med och bidrar till att bygga ficklampan.
Jag är med och bidrar till att bygga ficklampan och jag kommer med idéer om hur den kan förbättras.
Jag är med och bidrar till att bygga ficklampan och jag kommer med idéer om hur den kan förbättras, både tekniskt och designmässigt.
Begrepp
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper
Jag förstår och använder något av de begrepp vi använder när vi pratar om ficklampan.
Jag förstår och använder en del av de begrepp som vi använder när vi pratar om ficklampan.
Jag förstår och använder flera av de begrepp som vi använder när vi pratar om ficklampan.
Rapport
Eleven har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper
Jag har lämnat in en rapport om hur arbetet har gått
Jag har lämnat in en rapport om hur arbetet har gått ,som visar hur vi har kommit fram till vår ficklampa.
Jag har lämnat in en rapport om hur arbetet har gått och som visar hur vi har kommit fram till vår ficklampa och som visar de misstag vi har gjort på vägen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: