Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller & diagram

Skapad 2021-03-10 15:48 i Nya Rydsskolan Linköping
Vi kommer arbeta med tid, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med tid, tabeller och diagram

Innehåll

Tid, tabeller & diagram

Vecka: 7 - 13

Mål

Du kommer utveckla kunskaper om att:

• Kunna olika enheter för tid

• Kunna räkna med tid

• Kunna läsa av enkla tabeller

• Kunna läsa av stapeldiagram

 

Begrepp vi kommer att samtala om

År, skottår, månad, vecka, dygn, kvart, timme, minut, sekund, stapeldiagram, datum

 

Arbetsformer

•Genomgångar

•iPad: övningar på elevspel och NOMP

•Praktiskt arbete

•Matteboken: Matteborgen 4A och 4B

 

Bedömning

Bedömning sker utifrån vilken kvalitet du visar inom förmågorna: metod och beräknings- , begrepps- och resonemangsförmåga 

Du kommer få ett muntligt prov där du kommer få delta i diskussioner och delta i resonemang kring tabeller och diagram. Du kommer även bli bedömd utifrån ditt arbete under lektionerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: