Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i åk 4

Skapad 2021-03-10 15:46 i Knutsbo skola Ludvika
Grundskola 4 Engelska
Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå, tala, lyssna, läsa och skriva på engelska.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att få:

 • träna på att prata engelska (ord, fraser och enklare dialoger).
 • träna på att lyssna, läsa och förstå det engelska språket på en för åk 4 anpassad nivå.
 • träna på att lyssna och förstå, samt själv ge enkla instruktioner på engelska.
 • träna på att skriva fraser, enklare dialoger och texter på engelska.

Hur ska vi lära oss detta?

Arbetet i engelska utgår under läsåret från läromedlet Happy textbook och Happy workbook samt gleerups digitala engelska läromedel Engelska 4. 

Du kommer att få utveckla din engelska genom att:

 • lyssna på och läsa engelska texter.
 • tala engelska och skriva engelska texter.
 • översätta texter till både svenska och engelska.
 • spela upp dialoger.
 • sjunga engelska sånger.
 • lära dig grammatiska regler.
 • titta på för årskursen lämpliga filmer med engelskt tal.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • uttrycka dig i tal och skrift med ord, fraser och meningar.
 • förstå engelskt tal.
 • förstå engelska texter.
 • arbeta utifrån givna instruktioner.
 • förstå de grammatiska övningarna.

Hur du får visa vad du kan:

Genom:

 • att vara aktiv på lektionerna.
 • uttrycka dig muntligt och skriftligt.
 • arbeta i workbook och på övningspapper.
 • spela upp dialoger.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En

Bedömningen avser engelskakunskaper för skolår 4 för:

---------->
--------->
--------->
Förmågan att förstå talad engelska.
Du förstår delar av innehållet i instruktioner och berättelser.
Du kan förstå stora delar av instruktioner och berättelser.
Du förstår fullt ut instruktioner och berättelser.
Förmågan att uttrycka sig i tal.
Du försöker uttrycka dig men språket är svårt att förstå.
Du kan uttrycka dig så att andra förstår.
Du har gott ordföråd och visar prov på gramatiskt korrekt engelska.
Förmågan att förstå skriven engelska.
Du förstår delar av innehållet i för 4:an lämplig text.
Du kan förstå stora delar av innehållet i för 4:an lämplig text.
Du förstår fullt ut innehållet i för 4:an lämplig text.
Förmågan att uttrycka sig i skrift.
Du försöker uttrycka dig men språket är svårt att förstå.
Du kan uttrycka dig så att andra förstår.
Du har gott ordföråd och visar prov på gramatiskt korrekt engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: